Informacja zgodnie z art.3 ust. 1 ustawy z dnia 7 maja 2010 r.
Informacja o podjęciu przez Gminę Miasta Gdyni działalności, o której mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 7 maja 2010 roku o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych.


Stosownie do art. 3 ust. 6 ustawy z dnia 7 maja 2010 roku o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (tj. z dnia 8 września 2016 r., Dz.U. z 2016 r. poz. 1537) informuję, że Gmina Miasta Gdyni podjęła działalność w zakresie telekomunikacji na podstawie UCHWAŁY NR XXXIV/922/17Rady Miasta Gdyni z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie wykonywania działalności polegającej na świadczeniu usług telekomunikacyjnych z wykorzystaniem posiadanej infrastruktury telekomunikacyjnej i sieci telekomunikacyjnych.
Opis przedsięwzięcia:
Działalność, o której mowa w art. 3 ust. 1 ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych polegać będzie na zarządzaniu posiadaną przez Gminę Miasta Gdyni – Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia infrastrukturą teleinformatyczną w celu świadczenia usług telekomunikacyjnych i usług serwerowni. Usługi świadczone będą z wykorzystaniem infrastruktury zlokalizowanej w budynkach Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego Gdynia, tj. w czterech budynkach przy al. Zwycięstwa 96/98 i w jednym budynku przy ul. Czechosłowackiej 3 w Gdyni. Główny punkt dystrybucyjny sieci teletechnicznej mieści się w budynku nr IV przy al. Zwycięstwa 96/98 w Gdyni i pozwala na zdalne zarządzanie siecią. Punkty dystrybucyjne wyposażone są w switche (urządzenia aktywne), pozwalające na konfigurowanie wewnętrznych sieci VLAN. W każdym pomieszczeniu biurowym (ok. 250 najemców) zlokalizowanym w budynkach znajdują się gniazda i porty teletechniczne umożliwiające korzystanie z usług. Dodatkowo PPNT Gdynia posiada centralę telefoniczną (typ: ALCATEL Enterprise 2) z dwiema kartami PRA dla ruchu wchodząco-wychodzącego, wyposażoną w 608 analogowych kart abonenckich oraz serwerownię o powierzchni 168m2.
Gmina Miasta Gdyni świadczyć będzie usługi polegające w szczególności na:
1. dostarczaniu sieci telekomunikacyjnej,
2. świadczeniu usług telekomunikacyjnych (w tym dzierżawy łączy telekomunikacyjnych, transmisji danych, usługi dostępu do Internetu, usługi tranzytu połączeń telefonicznych w technologii VOIP, z wykorzystaniem numeru dostępu NDS, usługi telekomunikacyjnej świadczonej w sieci satelitarnej, usługi telefonicznej w sieci telewizji kablowej),
3. świadczeniu usług towarzyszących.
Uzasadnienie spełnienia wymagań.
Usługi opisane powyżej świadczone będą przy zachowaniu kompatybilności i połączalności z innymi sieciami telekomunikacyjnymi tworzonymi przez podmioty publiczne lub finansowanymi ze środków publicznych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz przy zagwarantowaniu przedsiębiorcom telekomunikacyjnym, na zasadach równego traktowania, współkorzystania z infrastruktury telekomunikacyjnej, na zasadach równego traktowania, współkorzystania z infrastruktury telekomunikacyjnej i sieci telekomunikacyjnych oraz dostępu do nich. Usługi będą świadczone w sposób przejrzysty i niezakłócający rozwoju równoprawnej i skutecznej konkurencji na rynkach telekomunikacyjnych.
Gmina Miasta Gdyni w szczególności będzie:
1. uwzględniać uzasadnione wnioski o zapewnienie dostępu telekomunikacyjnego,
2. w sposób równy traktować przedsiębiorców telekomunikacyjnych,
3. w miarę posiadanych możliwości technicznych, technologicznych i organizacyjnych zapewniać kompatybilność i połączalność z innymi sieciami telekomunikacyjnymi tworzonymi przez podmioty publiczne lub finansowanymi ze środków publicznych,
4. zapewniać odpowiedni dostęp do informacji o wykonywanej działalności.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Anna Borkowska
Wprowadził informację: Dorota Grasza
Ostatnio zmodyfikował: Dorota Krause
Data wytworzenia informacji: 17.10.2017
Data udostępnienia informacji: 17.10.2017
Ostatnia aktualizacja: 19.04.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
19.04.2018 12:19 Zmiana załącznika Dorota Krause
18.10.2017 09:02 Inne Dorota Grasza
18.10.2017 08:57 Aktualizacja treści Dorota Grasza