Informacja o wynikach konsultacji społecznych ws. zmian statutów dzielnic

W dniach od 19 lipca do 19 sierpnia 2018 r. na obszarze wszystkich dzielnic miasta Gdyni zostały przeprowadzone konsultacje społeczne w sprawie zmiany statutów dzielnic Gdyni w zakresie wydłużenia kolejnych kadencji rad dzielnic z 4 do 5 lat. Celem konsultacji było uzyskanie odpowiedzi na następujące pytanie:
„Czy jest Pani/Pan za dostosowaniem długości kadencji rady dzielnicy do długości kadencji organów miasta określonej obowiązującymi przepisami, tj. za ustaleniem długości kolejnych kadencji rady dzielnicy na 5 lat?”.
Konsultacje zostały przeprowadzone w formie ankiet elektronicznych, składanych z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego umieszczonego na stronie internetowej www.gdynia.pl oraz ankiet pisemnych, przesyłanych pocztą do Urzędu Miasta Gdyni lub składanych bezpośrednio w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gdyni, w Kancelarii BIS ul.10 Lutego 24 lub w biurach rad dzielnic.
W konsultacjach wzięły udział 142 osoby. Wyniki konsultacji przedstawiają się następująco.

dzielnica głosy tak głosy nie dzielnica głosy tak głosy nie
Babie Doły 0 1 Obłuże 3 2
Chwarzno-Wiczlino 25 3 Oksywie 3 0
Chylonia 5 5 Orłowo 3 5
Cisowa 1 0 Pogórze 1 3
Dąbrowa 8 7 Pustki Cisowskie-Demptowo 1 1
Działki Leśne 5 2 Redłowo 2 1
Grabówek 4 4 Śródmieście 3 2
Kamienna Góra 0 2 Wielki Kack 4 4
Karwiny 6 0 Witomino-Leśniczówka 4 0
Leszczynki 8 5 Witomino-Radiostacja 1 2
Mały Kack 3 0 Wzgórze św. Maksymiliana 3 0
Razem głosy na tak głosy na nie
93 49

Jak wynika z powyższego zestawienia, za zmianą opowiedziało się 65,5% głosujących. Głosy aprobujące przeważają w 13 dzielnicach; w 4 dzielnicach ilość głosów za i przeciw jest równa, zaś  w 5 dzielnicach respondenci ankiety opowiedzieli się przeciw proponowanej zmianie.
Mając na uwadze przewagę głosów aprobujących w większości dzielnic, proponuje się wydłużenie kadencji rad dzielnic z 4 do 5 lat. Stosowny projekt uchwały Rady Miasta Gdyni został przedłożony pod obrady Rady Miasta.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Anna Salamucha-Majewska
Ostatnio zmodyfikował: Anna Salamucha-Majewska
Data wytworzenia informacji: 04.09.2018
Data udostępnienia informacji: 04.09.2018
Ostatnia aktualizacja: 04.09.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
04.09.2018 10:31 Dodanie informacji Anna Salamucha-Majewska