Informacja o wynikach konsultacji społecznych Gdyńskiego Programu Wspierania Seniorów i Zdrowego Starzenia się na lata 2022 – 2025

W dniach od 15 do 21 marca 2022 roku odbyły się konsultacje społeczne Gdyńskiego Programu Wspierania Seniorów i Zdrowego Starzenia się na lata 2022 – 2025.

Dokument planuje kierunki rozwoju lokalnego Miasta Gdyni w obszarze wspierania osób starszych i zdrowego starzenia się w perspektywie programowej obejmującej lata 2022-2025. Celem dokumentu jest określenie istniejącego stanu oraz kluczowych barier w tym zakresie, wskazanie wizji, celów strategicznych i operacyjnych, zadań oraz sposobów ich realizacji przez Gminę Miasta Gdyni w najbliższych latach.
 
Projekt dokumentu w wersji elektronicznej dostępny był dla mieszkańców Gdyni na platformie www.konsultujemy.gdynia.pl. oraz  na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni. Dodatkowo, informacje w sprawie konsultacji społecznych zamieszczono w Informatorze Rady i Prezydenta Miasta „Ratusz” nr 1486 i 1487.
 
W wyniku konsultacji do projektu Gdyńskiego Programu Wspierania Seniorów i Zdrowego Starzenia się na lata 2022 – 2025 nie wpłynęły żadne uwagi.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Katarzyna Stec
Wprowadził informację: Cezary Horewicz
Data wytworzenia informacji: 06.04.2022
Data udostępnienia informacji: 06.04.2022