Informacja o konsultacjach społecznych Strategii rozwoju elektromobilności

Prezydent Miasta Gdyni

Na podstawie uchwały NR XLVI/1369/18 Rady Miasta Gdyni z dnia 26 września 2018 r. zmieniającej uchwałę w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Miasta Gdyni podaje do publicznej wiadomości informację o rozpoczęciu konsultacji społecznych dokumentu „Strategia rozwoju elektromobilności Gminy Miasta Gdyni do roku 2035” z dniem 30 lipca 2020 r.
 
W związku z zakończeniem prac nad opracowaniem projektu „Strategii rozwoju elektromobilności Gminy Miasta Gdyni do roku 2035”, w którym wskazano kierunki oraz cele określające rozwój elektromobilności w Gdyni w ciągu najbliższych kilkunastu lat, zapraszamy wszystkich gdynian do udziału w konsultacjach społecznych tego dokumentu. Uwagi można zgłaszać w terminie od 30 lipca do 20 sierpnia b.r.

Ponadto w dniu 18 sierpnia b. r.  w godzinach 16:30 – 19:00 w Gdynia InfoBox przy ul. Świętojańskiej 30 odbędzie się otwarte spotkanie konsultacyjne, w ramach którego mieszkańcy będą mogli zgłaszać swoje uwagi i opinie do projektu strategii. Zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby do udziału w spotkaniu. Spotkanie odbędzie się z zachowaniem obecnie obowiązujących zasad związanych z pandemią COVID-19.

Od dnia 30 lipca do 20 sierpnia b.r. można zgłaszać uwagi do projektu dokumentu w następujący sposób:
  1. ­bezpośrednio: podczas spotkania konsultacyjnego z mieszkańcami w dniu 18 sierpnia b.r. w Gdynia InfoBox;
  2. ­korespondencyjnie na adres: Wydział Strategii Urząd Miasta Gdyni, al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia (liczy się data wpływu);
  3. ­elektronicznie: za pośrednictwem formularza konsultacyjnego przesyłanego na adres wydz.strategii@gdynia.pl.
Projekt „Strategii rozwoju elektromobilności Gminy Miasta Gdyni do roku 2035” dostępny jest również w miejskim portalu internetowym www.2030.gdynia.pl oraz będzie dostępny podczas spotkania konsultacyjnego 18 sierpnia b.r.

Nie będą rozpatrywane uwagi i opinie: z datą wpływu po dniu 20 sierpnia b.r., niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem oraz przesłane w formie innej niż na formularzu konsultacyjnym.

Wyniki konsultacji będą dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Gdynia oraz na stronie internetowej www.2030.gdynia.pl

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Katarzyna Gruszka
Wprowadził informację: Alicja Leibner-Mikolcz
Ostatnio zmodyfikował: Piotr Wiśniewski
Data wytworzenia informacji: 30.07.2020
Data udostępnienia informacji: 30.07.2020
Ostatnia aktualizacja: 18.08.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
18.08.2020 12:42 Aktualizacja treści Piotr Wiśniewski
18.08.2020 12:17 Aktualizacja treści Piotr Wiśniewski
10.08.2020 10:12 Zmiana załącznika Alicja Leibner-Mikolcz
30.07.2020 13:09 Dodanie informacji Alicja Leibner-Mikolcz