Efektywność energetyczna

Informacja o stosowanych środkach poprawy efektywności energetycznej przez Gminę Miasta Gdynię,
zgodna z art. 6 pkt 3 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej

Gmina realizuje swoje zadania stosując środek poprawy efektywności energetycznej polegający na realizacji przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U. z 2014 r. poz. 712 oraz z 2016 r. poz. 615).
Zadanie to aktualnie realizowane jest poprzez:
- projekt: Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gdyni, finansowanie: RPO WP Mechanizm ZIT i budżet Gminy, czas realizacji projektu: 2016 - 2021 r.
- projekt: Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków komunalnych mieszkalnych na terenie Gdyni, finansowanie: RPO WP Mechanizm ZIT i budżet Gminy, czas realizacji projektu: 2017 - 2019 r.

Fakultatywnie Gmina Miasta Gdyni poprzez:
- projekt: Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w Gdyni poprzez zakup ekologicznego taboru wraz z rozbudową infrastruktury trolejbusowej, finansowanie: POIiŚ oraz budżety spółek przewozowych, czas realizacji projektu: 2017 - 2020 r., realizuje środek poprawy efektywności energetycznej polegający na nabyciu urządzenia, instalacji lub pojazdu, charakteryzujących się niskim zużyciem energii oraz niskimi kosztami eksploatacji;
- ograniczenie strat związanych z poborem energii biernej poprzez zakup 10 urządzeń służących kompensacji mocy biernej i zainstalowanie ich w budynkach użyteczności publicznej i budynkach szkół, finansowanie: budżet Gminy, czas realizacji: 2015 - 2016 r., realizując środek poprawy efektywności energetycznej polegający na realizacji i finansowaniu przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Hanna Górecka-Banasik
Wprowadził informację: Hanna Górecka-Banasik
Ostatnio zmodyfikował: Michał Kowalski
Data wytworzenia informacji: 14.10.2016
Data udostępnienia informacji: 14.10.2016
Ostatnia aktualizacja: 13.10.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
13.10.2017 08:29 zmiana kategorii Michał Kowalski
10.02.2017 11:38 Dodanie informacji Hanna Górecka-Banasik
10.02.2017 11:22 Aktualizacja treści Hanna Górecka-Banasik
14.10.2016 10:15 Dodanie informacji Hanna Górecka-Banasik