Budowa ulicy Zapotocznej w Gdyni

OGŁOSZENIE
Gmina Miasta Gdyni w związku z art. 39 ust. 6a Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U.2017.2222 z późniejszymi zmianami) informuje, że opracowywana jest wielobranżowa dokumentacja projektowa dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa ulicy Zapotocznej w Gdyni wraz z budową mostu drogowego w ciągu ul. Zapotocznej oraz umocnieniem koryta rzeki Kaczej w rejonie mostu na długości 60 mb".

Zakres prac projektowych obejmuje między innymi:
1.    budowę układu drogowego (komunikacji kołowej i pieszej) wraz z docelową  i tymczasową organizacją ruchu,  
2.    budowę kanalizacji deszczowej i oświetlenia gminnego,
3.    przebudowę lub zabezpieczenie kolidującej infrastruktury technicznej (naziemnej i podziemnej).

Inwestycja realizowana będzie w oparciu o zapisy Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.  o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz.U.2017.1496 z późniejszymi zmianami).

Dodatkowe informacje o ww. przedsięwzięciu można uzyskać w Wydziale Inwestycji Urzędu Miasta Gdyni, Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, tel. 58 668 83 00.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Aleksandra Sokołowska
Data wytworzenia informacji: 15.05.2018
Data udostępnienia informacji: 17.05.2018