Budowa ulicy Sterników wraz z odcinkiem ulicy Szyprów od skrzyżowania z ulicą Sterników do rzeki Kaczej

„Budowa ulicy Sterników wraz z odcinkiem ulicy Szyprów od skrzyżowania z ulicą Sterników do rzeki Kaczej”.Gmina Miasta Gdyni w związku z art. 39 ust. 6a Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U.2016.1440 z późniejszymi zmianami) informuje, że planowane jest opracowywanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa ulicy Sterników wraz z odcinkiem ulicy Szyprów od skrzyżowania z ulicą Sterników do rzeki Kaczej”.
 
Zakres prac projektowych obejmuje między innymi:
 
1.      budowę ulicy Sterników wraz z odcinkiem ulicy Szyprów od skrzyżowania z ulicą Sterników do rzeki Kaczej,
2.      budowę kanalizacji deszczowej i oświetlenia gminnego,
3.      regulację skarp i dna rzek - umocnienie konstrukcjami kamiennymi skarp i dna, budowę osadnika piaskownika – zbiornik retencyjny na wody opadowe, budowę separatora lamela,
4.      przebudowę lub zabezpieczenie kolidującej infrastruktury technicznej (naziemnej i podziemnej).
 
Inwestycja realizowana będzie w oparciu o zapisy Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
(tekst jednolity Dz.U.2017.1496 z późniejszymi zmianami).
Dodatkowe informacje o ww. przedsięwzięciu można uzyskać w Wydziale Inwestycji Urzędu Miasta Gdyni, Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, tel. 58 668 83 00.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Grzegorz Czaja
Data wytworzenia informacji: 15.09.2017
Data udostępnienia informacji: 15.09.2017