Budowa ulic Lidzkiej i Trockiej w Gdyni

OGŁOSZENIE
Gmina Miasta Gdyni w związku z art. 39 ust. 6a Ustawy z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U.2017.2222 z późniejszymi zmianami)  informuje, że opracowywana jest wielobranżowa dokumentacja projektowa dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa ulic Lidzkiej i Trockiej w Gdyni”.
Zakres prac projektowych obejmuje między innymi:
1.      budowę układu drogowego (komunikacji kołowej i pieszej) wraz z docelową i tymczasową organizacją ruchu, 
2.      budowę kanalizacji deszczowej i oświetlenia gminnego,
3.      przebudowę lub zabezpieczenie kolidującej infrastruktury technicznej (naziemnej i podziemnej).
Inwestycja realizowana będzie w oparciu o zapisy Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz.U.2017.1496 z późniejszymi zmianami).
Dodatkowe informacje o ww. przedsięwzięciu można uzyskać w Wydziale Inwestycji Urzędu Miasta Gdyni, Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, tel. 58 668 83 00.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Adam Szymula
Ostatnio zmodyfikował: Adam Szymula
Data wytworzenia informacji: 21.05.2018
Data udostępnienia informacji: 21.05.2018
Ostatnia aktualizacja: 22.05.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
22.05.2018 12:28 Aktualizacja treści Adam Szymula
21.05.2018 13:50 Dodanie informacji Adam Szymula