Budowa ul. A. Fredry i ul. A. Necla w Gdyni

OGŁOSZENIE

Gmina Miasta Gdyni w związku z art. 39 ust. 6a Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U.2016.1440 z późniejszymi zmianami)  informuje, że planowane jest opracowywanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa ul. A. Fredry  i ul. A. Necla w Gdyni wraz z przebudową kolidującej infrastruktury”.

Zakres prac projektowych obejmuje między innymi:
1. budowę układu drogowego (komunikacji kołowej i pieszej) wraz z docelową i tymczasową organizacją ruchu, 
2. budowę kanalizacji deszczowej i oświetlenia gminnego,
3. przebudowę lub zabezpieczenie kolidującej infrastruktury technicznej (naziemnej i podziemnej).

Inwestycja realizowana będzie w oparciu o zapisy Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz.U.2017.1496 z późniejszymi zmianami).

Dodatkowe informacje o ww. przedsięwzięciu można uzyskać w Wydziale Inwestycji Urzędu Miasta Gdyni, Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, tel. 58 668 83 00.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Aleksandra Sokołowska
Ostatnio zmodyfikował: Aleksandra Sokołowska
Data wytworzenia informacji: 11.09.2017
Data udostępnienia informacji: 12.09.2017
Ostatnia aktualizacja: 12.09.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
12.09.2017 13:02 Aktualizacja treści Aleksandra Sokołowska