Wykaz lokalizacji pod budowę stacji ładowania pojazdów elektrycznych

OGŁOSZENIE


Prezydent Miasta Gdyni informuje o wywieszeniu na okres 21 dni wykazu z dnia 21.12.2020 r. dotyczącego nieruchomości stanowiących własność Miasta Gdyni, przeznaczonych do oddania w dzierżawę/najem na okres 3 lat pod budowę stacji ładowania pojazdów elektrycznych (EV).


Wykaz dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Miasta Gdyni w Biuletynie Informacji Publicznej (www.gdynia.pl/bip) w zakładce Nieruchomości → Wykazy nieruchomości oraz w zakładce Inne → Komunikaty

Informacji w przedmiotowej sprawie udziela się telefonicznie pod nr +48 58/668 83 53, 515 139 228 lub mailowo na zadane pytania na adres: wydz.startegii@gdynia.pl

Osoby zainteresowane wydzierżawieniem nieruchomości ujętych w przedmiotowym wykazie na ww. cel zobowiązane są do złożenia wniosku o dzierżawę w okresie wywieszenia ww. wykazu, tj. od dnia 21.12. 2020 r. do dnia 11.01.2021 r.

Druk wniosku o dzierżawę/najem został umieszczony na stronie internetowej Urzędu Miasta Gdyni (www.2030.gdynia.pl) oraz Biuletynie Informacji Publicznej (www.gdynia.pl/bip) jest także do uzyskania drogą elektroniczną po przesłaniu zapytania do Wydziału Strategii Urzędu Miasta Gdyni na adres: wydz.startegii@gdynia.pl.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Katarzyna Gruszka
Wprowadził informację: Alicja Leibner-Mikolcz
Ostatnio zmodyfikował: Alicja Leibner-Mikolcz
Data wytworzenia informacji: 21.12.2020
Data udostępnienia informacji: 21.12.2020
Ostatnia aktualizacja: 21.12.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
21.12.2020 12:51 Zmiana tytułu komunikatu Alicja Leibner-Mikolcz
21.12.2020 12:21 Dodanie informacji Alicja Leibner-Mikolcz