Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Płockiej i Sochaczewskiej w Gdyni

OGŁOSZENIE
Gmina Miasta Gdyni w związku z art. 39 ust. 6a Ustawy z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U.2017.2222 z późniejszymi zmianami)  informuje, że opracowywana jest wielobranżowa dokumentacja projektowa dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Płockiej i Sochaczewskiej w Gdyni”.
Zakres prac projektowych obejmuje między innymi:
1.      budowę kanalizacji deszczowej,
2.      budowę układu drogowego (komunikacji kołowej i pieszej) wraz z docelową i tymczasową organizacją ruchu, 
3.      budowę i przebudowę oświetlenia gminnego,
4.      przebudowę lub zabezpieczenie kolidującej infrastruktury technicznej (naziemnej i podziemnej).
Dodatkowe informacje o ww. przedsięwzięciu można uzyskać w Wydziale Inwestycji Urzędu Miasta Gdyni, Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, tel. 58 668 83 00.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Adam Szymula
Ostatnio zmodyfikował: Adam Szymula
Data wytworzenia informacji: 21.05.2018
Data udostępnienia informacji: 21.05.2018
Ostatnia aktualizacja: 22.05.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
22.05.2018 12:28 Aktualizacja treści Adam Szymula
21.05.2018 15:34 Dodanie informacji Adam Szymula