Analiza kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem autobusów zeroemisyjnych przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej – dla Miasta Gdyni

Informujemy, że w dniach od 6 do 27 grudnia b.r. przeprowadzane są konsultacje społeczne projektu dokumentu  „Analiza kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem autobusów zeroemisyjnych przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej dla Miasta Gdyni”. Konsultacje mają zasięg ogólnomiejski, a do udziału w nich są uprawnieni wszyscy mieszkańcy Miasta Gdyni.

Projekt dokumentu jest dostępny:

1) na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Gdyni www.gdynia.pl/bip (wejście przez zakładkę „Inne” – Komunikaty),
2) na stronie internetowej www.2030.gdynia.pl,
3) w Wydziale Strategii w Urzędzie Miasta Gdyni przy al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, IV piętro, pokój 438, w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00.

Uwagi do projektu dokumentu można składać w następujący sposób:
1) ustnie do protokołu w Wydziale Strategii w Urzędzie Miasta Gdyni przy al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, IV piętro, pokój 438, w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00,
2) za pośrednictwem formularza konsultacyjnego  przesyłanego drogą elektroniczną na adres wydz.strategii@gdynia.pl lub korespondencyjnie na adres: Wydział Strategii Urząd Miasta Gdyni, al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 81-382 Gdynia.

Zapraszamy do udziału w konsultacjach i zgłaszania swoich uwag.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Katarzyna Gruszka
Wprowadził informację: Alicja Leibner-Mikolcz
Ostatnio zmodyfikował: Alicja Leibner-Mikolcz
Data wytworzenia informacji: 06.12.2018
Data udostępnienia informacji: 06.12.2018
Ostatnia aktualizacja: 06.12.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
06.12.2018 10:03 Dodanie informacji Alicja Leibner-Mikolcz