Zakup usług kremacji zwłok i szczątków ludzkich - EZP/01/2023

Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Gdyni ogłasza przetarg o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej niż progi unijne o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 1605) w trybie podstawowym (art. 275 pkt 1 Ustawy Pzp) na „Zakup usług kremacji zwłok i szczątków ludzkich ” - sygnatura postępowania EZP/01/2023.

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania - https://ezamowienia.gov.pl

Numer Ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00458471/01 z dnia 24 października 2023 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Anna Rydzewska
Wprowadził informację: Jarosław Turosz
Ostatnio zmodyfikował: Jarosław Turosz
Data wytworzenia informacji: 24.10.2023
Data udostępnienia informacji: 24.10.2023
Ostatnia aktualizacja: 09.11.2023
Data aktualizacji Czynność Osoba
09.11.2023 11:44 Zmiana daty zakończenia publikacji Jarosław Turosz
09.11.2023 11:36 Zmiana daty zakończenia publikacji Jarosław Turosz