Wywóz odpadów z terenu cmentarzy komunalnych administrowanych przez Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Gdyni - EZP/03/2023

Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Gdyni ogłasza przetarg o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej niż progi unijne o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 1605) w trybie podstawowym (art. 275 pkt 1 Ustawy Pzp) na „Wywóz odpadów z terenu cmentarzy komunalnych administrowanych przez Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Gdyni ” - sygnatura postępowania EZP/03/2023


Adres strony internetowej prowadzonego postępowania - https://ezamowienia.gov.pl


Numer Ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00485227/01 z dnia 9 listopada 2023 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Anna Rydzewska
Wprowadził informację: Jarosław Turosz
Data wytworzenia informacji: 09.11.2023
Data udostępnienia informacji: 09.11.2023