Informacja z otwarcia ofert - Budowa ścian urnowych (kolumbariów) na gdyńskich cmentarzach komunalnych - sygn. postępowania EZP/01/2018

w dniu 16.04.2018 r. o godz. 13:15 w siedzibie Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Gdyni doszło do otwarcia ofert dot. przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej równowartości kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych na: Budowę ścian urnowych (kolumbariów) na gdyńskich cmentarzach komunalnych przy ul. Witomińskiej w Gdyni i przy ul. Rzemieślniczej w Kosakowie” - sygn. postępowanie EZP/01/2018
 
W wyznaczonym terminie wpłynęły:
1)    2 (dwie) oferty dotyczące części 1 zamówienia,
2)    2 (dwie) oferty dotyczące części 2 zamówienia
 
W otwarciu ofert uczestniczyli przedstawiciele 1 z 2 Wykonawców, których oferty wpłynęły do przetargu.
 
Bezpośrednio przed otwarciem ofert przedstawiciel Zamawiającego - p. Jarosław Turosz podał obecnym przedstawicielom Wykonawców kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na finansowanie całości zadania, która wynosi netto: 623 753,48 zł  w tym na cz. I – 274 641,70 zł netto, na cz. II – 349 111,78 zł netto
 
Następnie otworzone zostały oferty, których zbiorcze zestawienie podano w tabelach poniżej.
 
Część 1 (pierwsza) zamówienia:

   Nr oferty           Firma (nazwa)
        lub nazwisko oraz
         adres Wykonawcy
   Cena oferty       Termin              wykonania Okres gwarancji   i rękojmi
    1 IMR Sp. z o..o
Kartoszyno, ul. Leśna 3
84-110 Krokowa
505 318,83 zł brutto
410 828,32 zł netto
   31.10.2018 r.    48 miesięcy
    2 AM-FOR Arkadiusz Fortuna
Aleja Kazimierza Wielkiego 5
87-800 Włocławek
369 949,93 zł brutto
300 772,30 zł netto
   15.11.2018 r.     51miesięcy

Część 2 (druga) zamówienia:

   Nr oferty Firma (nazwa)
 lub nazwisko oraz
adres Wykonawcy
Cena oferty Termin wykonania Okres gwarancji i rękojmi
    1 IMR Sp. z o..o
Kartoszyno, ul. Leśna 3
84-110 Krokowa
518 648,12 zł brutto
421 665,14 zł netto
  31.10.2018 r.    48 miesięcy
    2 AM-FOR Arkadiusz Fortuna
Aleja Kazimierza Wielkiego 5
87-800 Włocławek
477 386,88 zł brutto
388 119,41 zł netto

  15.11.2018 r.
   51miesięcy


UWAGA!
 
Wykonawcy, którzy złożyli oferty, w terminie 3 dni od dnia publikacji niniejszej informacji zobowiązani są przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z podmiotami, które złożyły ofertę w przedmiotowym postępowaniu (art. 24 ust. 11 ustawy Pzp)

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Anna Rydzewska
Wprowadził informację: Jarosław Turosz
Ostatnio zmodyfikował: Jarosław Turosz
Data wytworzenia informacji: 16.04.2018
Data udostępnienia informacji: 16.04.2018
Ostatnia aktualizacja: 23.04.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
23.04.2018 14:35 Aktualizacja treści Jarosław Turosz
16.04.2018 14:21 poprawienie błędu stylistycznego Jarosław Turosz