Informacja z otwarcia ofert - Wywóz odpadów z terenu cmentarzy komunalnych administrowanych przez ZCK w Gdyni - sygn. postęp EZP/05/2019

w dniu 13.12.2019 r. o godz. 13:15 w siedzibie Zamawiającego doszło do otwarcia ofert dot. przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej równowartości kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych na:
wywóz odpadów z terenu cmentarzy komunalnych administrowanych przez Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Gdyni – sygn. postęp. EZP 05/2019
 
W wyznaczonym terminie wpłynęły:
1)       3 (trzy) oferty dotyczące części 1 zamówienia,
2)       3 (trzy) oferty dotyczące części 2 zamówienia,
3)       2 (dwie) oferty dotyczące części 3 zamówienia
 
W otwarciu ofert uczestniczyli przedstawiciele 3 z 3 Wykonawców, których oferty wpłynęły do przetargu.
 
Zamawiający zamierza przeznaczyć na finansowanie całości zadania, kwotę która wynosi netto: 368 728,18 zł
w tym na cz. I – 221 261,58 zł netto, na cz. II – 56 118,52 zł netto, na cz. III – 91 348,08 zł netto
 
Następnie otworzone zostały oferty, których zbiorcze zestawienie podano w tabelach poniżej.

Część 1 (pierwsza) zamówienia

Nr
oferty

Firma (nazwa)

lub nazwisko oraz
adres Wykonawcy


Wartość oferty Termin odbioru odpadów Termin płatności
 faktury
      
    1


Przedsiębiorstwo Robót Sanitarno – Porządkowych „Sanipor” Sp. z o.o.
81-300 Gdynia, ul. Sportowa 8
339 474,35 zł brutto
314 328,10 zł netto
do 24 godzin 21 dni

    2

Przedsiębiorstwo Usługowe „CLEAN-BUD” Sp. j. Jarosław Romanowski, Hanna Romanowska 81-506 Gdynia, ul. Halicka 10 431 341,20 zł brutto
399 390,00 zł netto
do 24 godzin 21 dni

    3


Firma Prywatna Wielobranżowa „STACHTRANS” Stanisław Milewczyk
84-208 Kielno, ul. Oliwska 48
330 249,31 zł brutto
305 786,40 zł netto
24 godziny 21 dni


Część 2 (druga) zamówienia


Nr
oferty
Firma (nazwa)
lub nazwisko oraz
adres Wykonawcy
Wartość oferty Termin odbioru odpadów Termin płatności
 faktury

   1

Przedsiębiorstwo Robót Sanitarno – Porządkowych „Sanipor” Sp. z o.o.
81-300 Gdynia, ul. Sportowa 8
79 498,39 zł brutto
73 609,62 zł netto
do 24 godzin 21 dni

   2

Przedsiębiorstwo Usługowe „CLEAN-BUD” Sp. j. Jarosław Romanowski, Hanna Romanowska 81-506 Gdynia, ul. Halicka 10 109 598,40 zł brutto
101 480,00 zł netto
do 24 godzin 21 dni
    3
Firma Prywatna Wielobranżowa „STACHTRANS” Stanisław Milewczyk
84-208 Kielno, ul. Oliwska 48
72 260,20 zł brutto
66 907,59 zł netto
24 godziny 21 dni

Część 3 (trzecia) zamówienia


Nr oferty

Firma (nazwa)
lub nazwisko oraz
adres Wykonawcy
Wartość oferty Termin odbioru odpadów Termin płatności
faktury

1


Przedsiębiorstwo Robót Sanitarno – Porządkowych „Sanipor” Sp. z o.o.
81-300 Gdynia, ul. Sportowa 8
141 114,18 zł brutto
130 661,28 zł netto
do 24 godzin 21 dni
2 Przedsiębiorstwo Usługowe „CLEAN-BUD” Sp. j. Jarosław Romanowski, Hanna Romanowska 81-506 Gdynia, ul. Halicka 10


184 183,20 zł brutto
170 540,00 zł netto
do 24 godzin 21 dni

UWAGA!
 
Wykonawcy, którzy złożyli oferty, w terminie 3 dni od dnia publikacji niniejszej informacji zobowiązani są przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z podmiotami, które złożyły ofertę w przedmiotowym postępowaniu (art. 24 ust. 11 Ustawy Pzp)

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Anna Rydzewska
Wprowadził informację: Jarosław Turosz
Ostatnio zmodyfikował: Jarosław Turosz
Data wytworzenia informacji: 13.12.2019
Data udostępnienia informacji: 13.12.2019
Ostatnia aktualizacja: 16.12.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
16.12.2019 08:37 Dodanie informacji Jarosław Turosz
13.12.2019 14:16 Aktualizacja treści Jarosław Turosz
13.12.2019 14:15 Aktualizacja treści Jarosław Turosz