Informacja z otwarcia ofert - Wywóz odpadów z terenu cmentarzy komunalnych administrowanych przez ZCK w Gdyni – sygn. postęp. EZP 03/2020

w dniu 16.11.2020 r. o godz. 13:15 w siedzibie Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Gdyni doszło do otwarcia ofert dot. przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej równowartości kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych na:
 
Wywóz odpadów z terenu cmentarzy komunalnych administrowanych przez Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Gdyni – sygn. postęp. EZP 03/2020
 
W wyznaczonym terminie wpłynęły:
1)   4 (cztery) oferty dotyczące części 1 zamówienia,
2)   4 (cztery) oferty dotyczące części 2 zamówienia,
3)   4 (cztery) oferty dotyczące części 3 zamówienia
 
W otwarciu ofert uczestniczyli /nie uczestniczyli* przedstawiciele 3 z 4 Wykonawców, których oferty wpłynęły do przetargu.
 
Zamawiający zamierza przeznaczyć na finansowanie całości zadania, kwotę netto która wynosi: 398 536,22 zł
w tym na cz. I – 216 708,09 zł netto, na cz. II – 58 725,58 zł netto, na cz. III – 123 102,55 zł netto
 
Zbiorcze zestawienie ofert podano w tabelach poniżej.

Część 1 (pierwsza) zamówienia:

Nr oferty Firma (nazwa)
lub nazwisko oraz
adres Wykonawcy
Wartość oferty Termin odbioru odpadów Termin płatności
 faktury
     1 Przedsiębiorstwo Usługowe „CLEAN-BUD” Sp. j. Jarosław Romanowski, Hanna Romanowska 81-506 Gdynia, ul. Halicka 10 625 492,80 zł brutto
579 160,00 zł netto
do 24 godzin 21 dni
     2 Remondis Sp. z o.o. Oddział w Gdyni
02-981 Warszawa, ul. Zawodzie 18
257 526,00 zł brutto
236 923, 92 zł netto
do 24 godzin 21 dni
     3 Przedsiębiorstwo Robót Sanitarno – Porządkowych „Sanipor” Sp. z o.o.
81-300 Gdynia, ul. Sportowa 8
276 463,70 zł brutto
255 984,91 zł netto
do 24 godzin 21 dni
     4 Firma Prywatna Wielobranżowa „STACHTRANS” Stanisław Milewczyk
84-208 Kielno, ul. Oliwska 48
239 382,77 zł brutto
221 650,71 zł netto
24 godziny 21 dni

Część 2 (druga) zamówienia:


Nr oferty Firma (nazwa)
lub nazwisko oraz
adres Wykonawcy
Wartość oferty Termin odbioru odpadów Termin płatności
 faktury
    1 Przedsiębiorstwo Usługowe „CLEAN-BUD” Sp. j. Jarosław Romanowski, Hanna Romanowska 81-506 Gdynia, ul. Halicka 10 191 840,40 zł brutto
177 630,00 zł netto
do 24 godzin 21 dni

    2
Remondis Sp. z o.o. Oddział w Gdyni
02-981 Warszawa, ul. Zawodzie 18
79 729,00 zł brutto
73 350,68 zł netto
do 24 godzin 21 dni

    3
Przedsiębiorstwo Robót Sanitarno – Porządkowych „Sanipor” Sp. z o.o.
81-300 Gdynia, ul. Sportowa 8
79 968,41 zł brutto
74 044,82 zł netto
do 24 godzin 21 dni
    4 Firma Prywatna Wielobranżowa „STACHTRANS” Stanisław Milewczyk
84-208 Kielno, ul. Oliwska 48
69 854,40 zł brutto
64 680,00 zł netto
24 godziny 21 dni

Część 3 (trzecia) zamówienia:

Nr oferty Firma (nazwa)
lub nazwisko oraz
adres Wykonawcy
Wartość oferty Termin odbioru odpadów Termin płatności
 faktury
     1 Przedsiębiorstwo Usługowe „CLEAN-BUD” Sp. j. Jarosław Romanowski, Hanna Romanowska 81-506 Gdynia, ul. Halicka 10 338 958,00 zł brutto
313 850,00 zł netto
do 24 godzin 21 dni
    2 Remondis Sp. z o.o. Oddział w Gdyni
02-981 Warszawa, ul. Zawodzie 18
137 487,00 zł brutto
126 488,04 zł netto
do 24 godzin 21 dni
    3 Przedsiębiorstwo Robót Sanitarno – Porządkowych „Sanipor” Sp. z o.o.
81-300 Gdynia, ul. Sportowa 8
137 928,29 zł brutto
127 711,38 zł netto
do 24 godzin 21 dni
    4 Firma Prywatna Wielobranżowa „STACHTRANS” Stanisław Milewczyk
84-208 Kielno, ul. Oliwska 48
136 707,58 zł brutto
126 581,09 zł netto
24 godziny 21 dni

UWAGA!
Wykonawcy, którzy złożyli oferty, w terminie 3 dni od dnia publikacji niniejszej informacji zobowiązani są przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z podmiotami, które złożyły ofertę w przedmiotowym postępowaniu (art. 24 ust. 11 Ustawy Pzp).

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Anna Rydzewska
Wprowadził informację: Jarosław Turosz
Data wytworzenia informacji: 16.11.2020
Data udostępnienia informacji: 16.11.2020