Informacja z otwarcia ofert - Wywóz odpadów z terenu cmentarzy komunalnych administrowanych przez ZCK w Gdyni - sygn. postęp EZP/03/2019

w dniu 28.11.2019 r. o godz. 13:15 w siedzibie Zamawiającego doszło do otwarcia ofert dot. przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej równowartości kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych na: wywóz odpadów z terenu cmentarzy komunalnych administrowanych przez Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Gdyni – sygn. postęp. EZP 03/2019
 
W wyznaczonym terminie wpłynęły:
1)       3 (trzy) oferty dotyczące części 1 zamówienia,
2)       3 (trzy) oferty dotyczące części 2 zamówienia,
3)       2 (dwie) oferty dotyczące części 3 zamówienia
 
W otwarciu ofert uczestniczyli przedstawiciele 3 z 3 Wykonawców, których oferty wpłynęły do przetargu.
 
Zamawiający zamierza przeznaczyć na finansowanie całości zadania, kwotę która wynosi netto: 368 728,18 zł

w tym na cz. I – 221 261,58 zł netto, na cz. II – 56 118,52 zł netto, na cz. III – 91 348,08 zł netto
 
Następnie otworzone zostały oferty, których zbiorcze zestawienie podano w tabelach poniżej.
 
 
Część 1 (pierwsza) zamówienia

Nr oferty Firma (nazwa)
lub nazwisko oraz
adres Wykonawcy
Wartość oferty  Termin odbioru       odpadów     Termin płatności
           faktury
       1Przedsiębiorstwo Usługowe „CLEAN-BUD” Sp. j. Jarosław Romanowski, Hanna Romanowska 81-506 Gdynia, ul. Halicka 10 467 505,00 zł brutto
432 875,00 zł netto
      do 24 godzin           21 dni
       2Przedsiębiorstwo Robót Sanitarno – Porządkowych „Sanipor” Sp. z o.o.
81-300 Gdynia, ul. Sportowa 8
352 319,20 zł brutto
326 221,48 zł netto


        do 24 godzin
 

           21 dni
       3


Firma Prywatna Wielobranżowa „STACHTRANS” Stanisław Milewczyk
84-208 Kielno, ul. Oliwska 48

346 524,91 zł brutto
320 856,40 zł netto


          24 godziny
 

            21 dni


Część 2 (druga) zamówienia

Nr oferty Firma (nazwa)
lub nazwisko oraz
adres Wykonawcy
Wartość oferty Termin odbioru odpadów Termin płatności
 faktury
      1
Przedsiębiorstwo Usługowe „CLEAN-BUD” Sp. j. Jarosław Romanowski, Hanna Romanowska 81-506 Gdynia, ul. Halicka 10

115 025,40 zł brutto
106 505,00 zł netto
do 24 godzin 21 dni
      2

Przedsiębiorstwo Robót Sanitarno – Porządkowych „Sanipor” Sp. z o.o.
81-300 Gdynia, ul. Sportowa 8

81 367,42 zł brutto
75 340,20 zł netto
do 24 godzin 21 dni
      3 Firma Prywatna Wielobranżowa „STACHTRANS” Stanisław Milewczyk
84-208 Kielno, ul. Oliwska 48
73 923,40 zł brutto
68 447,59 zł netto
24 godziny 21 dni


Część 3 (trzecia) zamówienia


Nr oferty Firma (nazwa)
lub nazwisko oraz
adres Wykonawcy
Wartość oferty Termin odbioru odpadów Termin płatności
faktury
      1 Przedsiębiorstwo Usługowe „CLEAN-BUD” Sp. j. Jarosław Romanowski, Hanna Romanowska 81-506 Gdynia, ul. Halicka 10 200 188,80 zł brutto
185 360,00 zł netto
do 24 godzin 21 dni
      2 Przedsiębiorstwo Robót Sanitarno – Porządkowych „Sanipor” Sp. z o.o.
81-300 Gdynia, ul. Sportowa 8
136 707,33 zł brutto
126 580,86 zł netto
do 24 godzin 21 dni


 
UWAGA!
 
Wykonawcy, którzy złożyli oferty, w terminie 3 dni od dnia publikacji niniejszej informacji zobowiązani są przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z podmiotami, które złożyły ofertę w przedmiotowym postępowaniu (art. 24 ust. 11 Ustawy Pzp)

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Anna Rydzewska
Wprowadził informację: Jarosław Turosz
Ostatnio zmodyfikował: Jarosław Turosz
Data wytworzenia informacji: 28.11.2019
Data udostępnienia informacji: 28.11.2019
Ostatnia aktualizacja: 02.12.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
02.12.2019 12:03 Korekta Jarosław Turosz