Informacja z otwarcia ofert - sygn. postępowania EZP/02/2017

w dniu 17.11.2017 r. o godz. 13:15 w siedzibie Zamawiającego doszło do otwarcia ofert dot. przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej równowartości kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych na: wywóz odpadów z terenu cmentarzy komunalnych administrowanych przez Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Gdyni
 
W wyznaczonym terminie wpłynęły:
1)       4 (cztery) oferty dotyczące części 1 zamówienia,
2)       4 (cztery) oferty dotyczące części 2 zamówienia,
3)       4 (cztery) oferty dotyczące części 3 zamówienia
 
W otwarciu ofert uczestniczyli przedstawiciele 4 z 5 Wykonawców, których oferty wpłynęły do przetargu.
 
Bezpośrednio przed otwarciem ofert przedstawiciel Zamawiającego - p. Jarosław Turosz podał obecnym przedstawicielom Wykonawców kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na finansowanie całości zadania, która wynosi netto: 328 423,74 zł
w tym na cz. I – 206 016,48 zł netto, na cz. II – 52 058,26 zł netto, na cz. III – 70 349,00 zł netto
 
Następnie otworzone zostały oferty, których zbiorcze zestawienie podano w tabelach poniżej.

Część 1 (pierwsza) zamówienia:

Numer
oferty
Firma (nazwa)
lub nazwisko oraz
adres Wykonawcy
Wartość oferty Termin płatności faktury Termin odbioru odpadów
1 Przedsiębiorstwo Robót Sanitarno – Porządkowych „Sanipor” Sp. z o.o.
81-300 Gdynia, ul. Sportowa 8
224 710,20 zł brutto
208 065,00 zł netto
21 dni do 24 godzin
2 „REMONDIS” Sp. z o.o.                        02-981 Warszawa ul. Zawodzie 16
Oddział w Gdyni
81-061 Gdynia, ul. Hutnicza 42
238 901,40 zł brutto
221 205,00 zł netto
21 dni do 24 godzin
3 Firma Prywatna Wielobranżowa „STACHTRANS” Stanisław Milewczyk
84-208 Kielno, ul. Oliwska 48
246 515,40 zł brutto
228 255,00 zł netto
21 dni do 24 godzin
4 Przedsiębiorstwo Usługowe „CLEAN-BUD” Sp. j. Jarosław Romanowski, Hanna Romanowska 81-506 Gdynia, ul. Halicka 10 267 235,20 zł brutto
247 440,00 zł netto
21 dni do 24 godzin

Część 2 (druga) zamówienia:

Numer oferty Firma (nazwa)
lub nazwisko oraz
adres Wykonawcy
Wartość oferty Termin płatności faktury Termin odbioru odpadów
1 Przedsiębiorstwo Robót Sanitarno – Porządkowych „Sanipor” Sp. z o.o.
81-300 Gdynia, ul. Sportowa 8
56 289,60 zł brutto
52 120,00 zł netto
21 dni do 24 godzin
2 „REMONDIS” Sp. z o.o.                 02-981 Warszawa ul. Zawodzie 16
Oddział w Gdyni
81-061 Gdynia, ul. Hutnicza 42
67 139,28 zł brutto
62 166,00 zł netto
21 dni do 24 godzin
3 Firma Prywatna Wielobranżowa „STACHTRANS” Stanisław Milewczyk
84-208 Kielno, ul. Oliwska 48
62 691,84 zł brutto
58 048,00 zł netto
21 dni do 24 godzin
4 Przedsiębiorstwo Usługowe „CLEAN-BUD” Sp. j. Jarosław Romanowski, Hanna Romanowska 81-506 Gdynia, ul. Halicka 10 73 731,60 zł brutto
68 270,00 zł netto
21 dni do 24 godzin

Część 3 (trzecia) zamówienia:

Numer oferty Firma (nazwa)
lub nazwisko oraz
adres Wykonawcy
Wartość oferty Termin płatności faktury Termin odbioru
odpadów
1 Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. 
84-230 Rumia, ul. Dębogórska 148
99 997,20 zł brutto
92 590,00 zł netto
21 dni do 24 godzin
2 Przedsiębiorstwo Robót Sanitarno – Porządkowych „Sanipor” Sp. z o.o.
81-300 Gdynia, ul. Sportowa 8
83 824,20 zł brutto
77 615,00 zł netto
21 dni do 24 godzin
3 „REMONDIS” Sp. z o.o.               02-981 Warszawa ul. Zawodzie 16
Oddział w Gdyni
81-061 Gdynia, ul. Hutnicza 42
88 663,68 zł brutto
82 096,00 zł netto
21 dni do 24 godzin
4 Przedsiębiorstwo Usługowe „CLEAN-BUD” Sp. j. Jarosław Romanowski, Hanna Romanowska 81-506 Gdynia, ul. Halicka 10 110 278,80 zł brutto
102 110,00 zł netto
21 dni do 24 godzin

UWAGA!
 
Wykonawcy, którzy złożyli oferty, w terminie 3 dni od dnia publikacji niniejszej informacji zobowiązani są przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z podmiotami, które złożyły ofertę w przedmiotowym postępowaniu (art. 24 ust. 11 Pzp)


Gdynia, 17.11.2017 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Anna Rydzewska
Wprowadził informację: Jarosław Turosz
Data wytworzenia informacji: 17.11.2017
Data udostępnienia informacji: 17.11.2017