Informacja z otwarcia ofert - sygn. postępowania EZP/02/2016

INFORMACJA

z otwarcia ofert

sygn. postępowanie EZP/02/2016
 
w dniu 25.11.2016 r. o godz. 1215 w siedzibie Zamawiającego doszło do otwarcia ofert dot. przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej równowartości kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych na:: wywóz odpadów z terenu cmentarzy komunalnych administrowanych przez Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Gdyni
 
W wyznaczonym terminie wpłynęło:
1)       4 (cztery)  oferty dotyczące części 1 zamówienia,
2)       4 (cztery)  oferty dotyczące części 2 zamówienia,
3)       4 (cztery   oferty dotyczące części 3 zamówienia
 
W otwarciu ofert uczestniczyli /nie uczestniczyli* przedstawiciele 5 z 5 Wykonawców, których oferty wpłynęły do przetargu.
 
Bezpośrednio przed otwarciem ofert przedstawiciel Zamawiającego - p. Jarosław Turosz podał obecnym przedstawicielom Wykonawców kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na finansowanie całości zadania, która wynosi netto: 320 000,00 zł
w tym na cz. I - 180 000,00 zł netto, na cz. II - 60 000,00 zł netto, na cz. III - 80 000,00 zł netto
 
Następnie otworzone zostały oferty, których zbiorcze zestawienie podano w tabelach poniżej.
 
Część 1 (pierwsza) zamówienia
Nr oferty
Firma (nazwa)
lub nazwisko oraz
adres Wykonawcy

Wartość oferty
 
Termin płatności faktury
 
Termin odbioru odpadów
 
 
1
Przedsiębiorstwo Usługowe „CLEAN-BUD" Sp. j. Jarosław Romanowski, Hanna Romanowska 81-506 Gdynia, ul. Halicka 10
 
242 168,40 zł brutto
224 230,00 zł netto
 
21 dni
 
do 48 godz.
 
2
REMONDIS Sp. z o.o. 02-981 Warszawa, ul. Zawodzie 16
Oddział w Gdyni - 81-061 Gdynia, ul. Hutnicza 42
 
 230 882,40 zł brutto
213 780,00 zł netto
 
21 dni
 
Nie wskazano
 
3
Przedsiębiorstwo Robót Sanitarno - Porządkowych „Sanipor" Sp. z o.o.
81-300 Gdynia, ul. Sportowa 8
 
232 770,00 zł brutto
215 527,78 zł netto
 
21 dni
 
do 24 godz.
 
4
Firma Prywatna Wielobranżowa „STACHTRANS" Stanisław Milewczyk
84-208 Kielno, ul. Oliwska 48
 
 
218 102,76 zł brutto
201 947,00 zł netto
 
21 dni
 
do 24 godz.
 
 
 
Część 2 (druga) zamówienia
Nr oferty
Firma (nazwa)
lub nazwisko oraz
adres Wykonawcy

Wartość oferty
 
Termin płatności faktury
 
Termin odbioru odpadów
 
 
1
Przedsiębiorstwo Usługowe „CLEAN-BUD" Sp. j. Jarosław Romanowski, Hanna Romanowska 81-506 Gdynia, ul. Halicka 10
 
72 748,80 zł brutto
67 360,00 zł netto
 
21 dni
 
do 48 godz.
 
2
REMONDIS Sp. z o.o. 02-981 Warszawa, ul. Zawodzie 16
Oddział w Gdyni - 81-061 Gdynia, ul. Hutnicza 42
 
69 984,00 zł brutto
64 800,00 zł netto
 
21 dni
 
Nie wskazano
 
3
Przedsiębiorstwo Robót Sanitarno - Porządkowych „Sanipor" Sp. z o.o.
81-300 Gdynia, ul. Sportowa 8
 
68 480,00 zł brutto
63 407,41 zł netto
 
21 dni
 
do 24 godz.
 
4
Firma Prywatna Wielobranżowa „STACHTRANS" Stanisław Milewczyk
84-208 Kielno, ul. Oliwska 48
 
 
56 812,32 zł brutto
52 604,00 zł netto
 
21 dni
 
do 24 godz.
 
 
 
Część 3 (trzecia) zamówienia
Nr oferty
Firma (nazwa)
lub nazwisko oraz
adres Wykonawcy

Wartość oferty
 
Termin płatności faktury
 
Termin odbioru odpadów
 
 
1
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych              Sp. z o.o. 
84-230 Rumia, ul. Dębogórska 148
 
74 044,80 zł brutto
68 560,00 zł netto
 
22 dni
 
do 24 godz.
 
2
Przedsiębiorstwo Usługowe „CLEAN-BUD" Sp. j. Jarosław Romanowski, Hanna Romanowska 81-506 Gdynia, ul. Halicka 10
 
96 444,00 zł brutto
89 300,00 zł netto
 
21 dni
 
do 48 godz.
 
3
REMONDIS Sp. z o.o. 02-981 Warszawa, ul. Zawodzie 16
Oddział w Gdyni - 81-061 Gdynia, ul. Hutnicza 42
 
86 891,40 zł brutto
80 455,00 zł netto
 
21 dni
 
Nie wskazano
 
4
Przedsiębiorstwo Robót Sanitarno - Porządkowych „Sanipor" Sp. z o.o.
81-300 Gdynia, ul. Sportowa 8
 
83 340,00 zł brutto
77 166,67 zł netto
 
21 dni
 
do 24 godz.
* niepotrzebne skreślić
 
 
 
UWAGA!
 
Wykonawcy, którzy złożyli oferty, w terminie 3 dni od dnia publikacji niniejszej informacji zobowiązani są przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z podmiotami, które złożyły ofertę w przedmiotowym postępowaniu (art. 24 ust. 11 Pzp)
 
 
Do pobrania:
 
Druk oświadczenia
 
 
 
 
 
 
Gdynia, 29.11.2016 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Anna Rydzewska
Wprowadził informację: Jarosław Turosz
Ostatnio zmodyfikował: Jarosław Turosz
Data wytworzenia informacji: 29.11.2016
Data udostępnienia informacji: 29.11.2016
Ostatnia aktualizacja: 29.11.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
29.11.2016 08:59 Dodanie informacji Jarosław Turosz