Informacja z otwarcia ofert - sygn. postępowania EZP/01/2016

INFORMACJA

z otwarcia ofert

sygn. postępowanie EZP/01/2016
 
 
w dniu 25.11.2016 r. o godz. 1315 w siedzibie Zamawiającego doszło do otwarcia ofert dot. przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej równowartości kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych na: dostawę trumien i akcesoriów pogrzebowych
 
W wyznaczonym terminie wpłynęły 4 (cztery) oferty.
 
W otwarciu ofert uczestniczyli /nie uczestniczyli* przedstawiciele Wykonawców, których oferty wpłynęły do przetargu.
 
Zamawiający zamierza przeznaczyć na finansowanie całości zadania, kwotę która wynosi netto: 283 000,00 zł
 
Następnie otworzone zostały oferty, których zbiorcze zestawienie podano w tabeli poniżej.
 
Nr oferty
Firma (nazwa)
lub nazwisko oraz
adres Wykonawcy

Wartość oferty
 
Termin płatności faktury
 
1
 
„STOL-TRUM" Władysław Pęciak               98-332 Rząśnia, Biała 67
 
400 881,60 zł brutto
325 920,00 zł netto
 
22 dni
 
2
 
„Zakład Pogrzebowy" Tadeusz Porożyński 89-600 Chojnice, ul. Gdańska 3
 
 394 308,48 zł brutto
320 576,00 zł netto
 
60 dni
 
3
 
P.P.H. „STOLARNIA-TWARÓG" Janusz Twaróg 64-820 Szamocin, ul. Ogrodowa 2
 
383 354,10 zł brutto
311 670,00 zł netto
 
30 dni
 
4
 
P.P.H.U. RUBICON&VICINUS s.c.
95-080 Tuszyn, ul. Kś. P. Ściegiennego 48
 
749 678, 85 zł brutto
609 495,00 zł netto
 
30 dni
 
* niepotrzebne skreślić
 
 
 
 
UWAGA!
 
Wykonawcy, którzy złożyli oferty, w terminie 3 dni od dnia publikacji niniejszej informacji zobowiązani są przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z podmiotami, które złożyły ofertę w przedmiotowym postępowaniu (art. 24 ust. 11 Pzp)
 
 
Do pobrania:
 
Druk oświadczenia
 
 
 
 
 
 
Gdynia, 29.11.2016 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Anna Rydzewska
Wprowadził informację: Jarosław Turosz
Ostatnio zmodyfikował: Jarosław Turosz
Data wytworzenia informacji: 29.11.2016
Data udostępnienia informacji: 29.11.2016
Ostatnia aktualizacja: 29.11.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
29.11.2016 10:03 Dodanie informacji Jarosław Turosz