Informacja z otwarcia ofert - Modernizacja kaplicy pogrzebowej na gdyńskim cmentarzu komunalnym w Kosakowie” - sygn. postęp. EZP/02/2020

w dniu 30.07.2020 r. o godz. 13:15 w siedzibie Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Gdyni doszło do otwarcia ofert dot. przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej równowartości kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych na:
 
„Modernizację kaplicy pogrzebowej na gdyńskim cmentarzu komunalnym w Kosakowie” (postępowanie nr 2)
- sygn. postępowanie EZP/02/2020
 
W wyznaczonym terminie wpłynęła: 1 (jedna) oferta,
 
W otwarciu ofert uczestniczyli /nie uczestniczyli* przedstawiciele Wykonawcy, którego oferta wpłynęła do przetargu.
 
Zamawiający zamierza przeznaczyć na finansowanie całości zadania, kwotę netto która wynosi: 485 800,00 zł

Zbiorcze zestawienie oferty podano w tabeli poniżej.

NR     OFERTY FIRMA (NAZWA)
LUB NAZWISKO ORAZ
ADRES WYKONAWCY
CENA
OFERTY
TERMIN WYKONANIA OKRES GWARANCJI
I RĘKOJMI
       1 Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „IMPERIUM” Daniel Wiczling
83-300 Kartuzy, ul. Nowe Osiedle 12/2a
482 480,30 zł netto
593 450,77 zł brutto
  25.10.2020 r.        51 miesięcy

UWAGA!
Wykonawcy, którzy złożyli oferty, w terminie 3 dni od dnia publikacji niniejszej informacji zobowiązani są przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z podmiotami, które złożyły ofertę w przedmiotowym postępowaniu (art. 24 ust. 11 Ustawy Pzp).

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Anna Rydzewska
Wprowadził informację: Jarosław Turosz
Ostatnio zmodyfikował: Jarosław Turosz
Data wytworzenia informacji: 30.07.2020
Data udostępnienia informacji: 30.07.2020
Ostatnia aktualizacja: 31.07.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
31.07.2020 14:16 Korekta Jarosław Turosz
30.07.2020 13:55 Korekta Jarosław Turosz
30.07.2020 13:54 Aktualizacja treści Jarosław Turosz