Informacja z otwarcia ofert - Modernizacja kaplicy pogrzebowej na gdyńskim cmentarzu komunalnym w Kosakowie” - sygn. postępowanie EZP/01/2020

w dniu 05.06.2020 r. o godz. 13:15 w siedzibie Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Gdyni doszło do otwarcia ofert dot. przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej równowartości kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych na:
 
„Modernizację kaplicy pogrzebowej na gdyńskim cmentarzu komunalnym w Kosakowie”
- sygn. postępowanie EZP/01/2020
 
W wyznaczonym terminie wpłynęły: 2 (dwie) oferty,
 
W otwarciu ofert uczestniczyli /nie uczestniczyli* przedstawiciele 2 z 2 Wykonawców, których oferty wpłynęły do przetargu.
 
Bezpośrednio przed otwarciem ofert przedstawiciel Zamawiającego podał obecnym przedstawicielom Wykonawców kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na finansowanie całości zadania, która wynosi netto: 485 800,00 zł
 
Następnie otworzone zostały oferty, których zbiorcze zestawienie podano w tabelach poniżej.

 NUMER     OFERTY FIRMA (NAZWA)
LUB NAZWISKO ORAZ
ADRES WYKONAWCY
CENA
OFERTY
TERMIN WYKONANIA OKRES GWARANCJI
I RĘKOJMI
    1 MARBUD Sp. z o.o. – Sp. komandytowa
81-206 Gdynia, ul. Morska 147
972 175,36 zł netto
1 195 775,69 zł brutto
15.11.2020 r. 51 miesięcy
    2 Zakład Wielobranżowy Jan Rekowski
83-322 Stężyca, ul. Stolema 4
787 962,62 zł netto
969 194,02 zł brutto
06.09.2020 r. 51 miesięcy

UWAGA!

Wykonawcy, którzy złożyli oferty, w terminie 3 dni od dnia publikacji niniejszej informacji zobowiązani są przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z podmiotami, które złożyły ofertę w przedmiotowym postępowaniu (art. 24 ust. 11 Ustawy Pzp).

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Anna Rydzewska
Wprowadził informację: Jarosław Turosz
Ostatnio zmodyfikował: Jarosław Turosz
Data wytworzenia informacji: 05.06.2020
Data udostępnienia informacji: 05.06.2020
Ostatnia aktualizacja: 10.06.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
10.06.2020 12:04 Korekta Jarosław Turosz