Informacja z otwarcia ofert - dostawa trumien i akcesoriów pogrzebowych dla ZCK - sygn. postępowania EZP/03/2018

w dniu 30.11.2018 r. o godz. 13:15 w siedzibie Zamawiającego doszło do otwarcia ofert dot. przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej równowartości kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych na: dostawę trumien i akcesoriów pogrzebowych dla Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Gdyni
 
W wyznaczonym terminie wpłynęła 1 (jedna) oferta
 
W otwarciu ofert uczestniczył /nie uczestniczył* przedstawiciel Wykonawcy, którego oferta wpłynęła do przetargu.
 
Zamawiający zamierza przeznaczyć na finansowanie całości zadania, kwotę która wynosi netto: 262 100,00 zł
 
Następnie otworzona została oferta, której zbiorcze zestawienie podano w tabeli poniżej.

   Nr
oferty
    Firma (nazwa)
  lub nazwisko oraz
  adres Wykonawcy
      Cena oferty    Termin dostawy       Termin płatności
              faktury
    1 „STOL-TRUM” Władysław Pęciak   98-332 Rząśnia, Biała 67 308 373,30 zł brutto
250 710,00 zł netto
            5 dni                  22 dni

*niepotrzebne skreślić

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Anna Rydzewska
Wprowadził informację: Jarosław Turosz
Ostatnio zmodyfikował: Jarosław Turosz
Data wytworzenia informacji: 30.11.2018
Data udostępnienia informacji: 30.11.2018
Ostatnia aktualizacja: 30.11.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
30.11.2018 13:57 Korekta Jarosław Turosz