Informacja z otwarcia ofert - Dostawa trumien i akcesoriów pogrzebowych dla Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Gdyni - sygn. postęp EZP/02/2019

w dniu 25.11.2019 r. o godz. 13:15 w siedzibie Zamawiającego doszło do otwarcia ofert dot. przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej równowartości kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych na:

dostawę trumien i akcesoriów pogrzebowych dla Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Gdyni
 
W wyznaczonym terminie wpłynęła 1 (jedna) oferta
 
W otwarciu ofert uczestniczył /nie uczestniczył* przedstawiciel Wykonawcy, którego oferta wpłynęła do przetargu.
 
Zamawiający zamierza przeznaczyć na finansowanie całości zadania, kwotę która wynosi netto: 250 000,00 zł
 
Następnie otworzona została oferta, której zbiorcze zestawienie podano w tabeli poniżej.

  Numer
  oferty
            Firma (nazwa)
          lub nazwisko oraz
           adres Wykonawcy
        Cena oferty  Termin dostawy    Termin płatności
          faktury
      1
            „STOL-TRUM”
         Władysław Pęciak                    98-332 Rząśnia, Biała 67

401 041,50 zł brutto
326  050,00 zł netto
         5 dni           30 dni

*niepotrzebne skreślić

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Anna Rydzewska
Wprowadził informację: Jarosław Turosz
Data wytworzenia informacji: 25.11.2019
Data udostępnienia informacji: 25.11.2019