Informacja z otwarcia ofert - dostawa samochodu specjalnego-pogrzebowego dla ZCK - sygn. postępowania EZP/01/2019

w dniu 28.06.2019 r. o godz. 13:15 w siedzibie Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Gdyni doszło do otwarcia ofert dot. przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej równowartości kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych na: dostawę samochodu specjalnego-pogrzebowego dla Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Gdyni
 
 
W wyznaczonym terminie wpłynęła 1 (jedna) oferta
 
 
W otwarciu ofert uczestniczył /nie uczestniczył* przedstawiciel Wykonawcy, którego oferta wpłynęła do przetargu.
 
 
Zamawiający zamierza przeznaczyć na finansowanie całości zadania, kwotę która wynosi netto: 170 000,00 zł
 
 
Następnie otworzona została oferta, której zbiorcze zestawienie podano w tabeli poniżej.
 

Nr oferty Firma (nazwa)
lub nazwisko oraz
adres Wykonawcy
       Cena oferty    Termin dostawy  Okres              gwarancji                        i rękojmi
    1 „MORPHEUS - Pojazdy Specjalne” Józef Lubecki
69-110 Rzepin, ul. Morelowa 4b
  189 235,50 zł brutto
  153 850,00  zł netto
         40 dni  24 miesiące


 

 
 

 
 
 

 

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Anna Rydzewska
Wprowadził informację: Jarosław Turosz
Data wytworzenia informacji: 28.06.2019
Data udostępnienia informacji: 28.06.2019