Dostawa trumien i akcesoriów pogrzebowych - EZP/05/2021

Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Gdyni ogłasza przetarg o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej niż progi unijne o których mowa w art. 3 ustawy  z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 1129) w trybie podstawowym (art. 275 pkt 1 Ustawy Pzp) na „Dostawę trumien i akcesoriów pogrzebowych” - sygnatura postępowania EZP/05/2021

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Anna Rydzewska
Wprowadził informację: Jarosław Turosz
Ostatnio zmodyfikował: Jarosław Turosz
Data wytworzenia informacji: 22.11.2021
Data udostępnienia informacji: 23.11.2021
Ostatnia aktualizacja: 23.11.2021
Data aktualizacji Czynność Osoba
23.11.2021 14:45 Aktualizacja treści Jarosław Turosz