Ogłoszenie Nr 6/2018 o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub bezpośredniego zawarcia umowy

OGŁOSZENIE NR 6/2018 
o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia
w trybie, o którym mowa w art. 19 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym
lub bezpośredniego zawarcia umowy, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym

Nazwa i adres organizatora: Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni
81-244 Gdynia, ul. Zakręt do Oksywia 10

L.p. Przewidywany tryb udzielenia zamówienia Rodzaj transportu Linia komunikacyjna,
linie komunikacyjne
lub sieć komunikacyjna,
na których będą wykonywane przewozy
Przewidywana data
rozpoczęcia postępowania
o udzielenie zamówienia
lub bezpośredniego zawarcia umowy
Przewidywany czas
trwania umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego
Dodatkowe informacje
1 bezpośrednie zawarcie umowy
z podmiotem wewnętrznym
na podstawie art. 22 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r.
o publicznym transporcie zbiorowym
publiczny transport drogowy - autobusowy cała sieć komunikacyjna organizowana przez Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni, obejmująca teren Miasta Gdyni oraz miast i gmin, z którymi Miasto Gdynia podpisało stosowne porozumienia 10.10.2019 120 miesięcy podmiot wewnętrzny: Przedsiębiorstwo Komunikacji Autobusowej Sp. z o.o. w Gdyni
2 bezpośrednie zawarcie umowy
z podmiotem wewnętrznym
na podstawie art. 22 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r.
o publicznym transporcie zbiorowym
publiczny transport drogowy - autobusowy cała sieć komunikacyjna organizowana przez Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni, obejmująca teren Miasta Gdyni oraz miast i gmin, z którymi Miasto Gdynia podpisało stosowne porozumienia 10.10.2019 120 miesięcy podmiot wewnętrzny: Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Gdyni
3 bezpośrednie zawarcie umowy
z podmiotem wewnętrznym
na podstawie art. 22 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r.
o publicznym transporcie zbiorowym
publiczny transport drogowy - trolejbusowy cała sieć komunikacyjna organizowana przez Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni, obejmująca teren Miasta Gdyni oraz miast i gmin, z którymi Miasto Gdynia podpisało stosowne porozumienia 10.10.2019 120 miesięcy podmiot wewnętrzny: Przedsiębiorstwo Komunikacji Trolejbusowej Sp. z o.o. w Gdyni
4 przetarg nieograniczony
na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
publiczny transport drogowy - autobusowy J 10.10.2019 48 miesięcy
 
Podstawa prawna: art. 23 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1440)

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Hubert Kołodziejski
Wprowadził informację: Janusz Wensierski
Data wytworzenia informacji: 09.10.2018
Data udostępnienia informacji: 09.10.2018