Ogłoszenie Nr 5/2018 o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub bezpośredniego zawarcia umowy

OGŁOSZENIE NR 5/2018 
o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia
w trybie, o którym mowa w art. 19 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym
lub bezpośredniego zawarcia umowy, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym

Nazwa i adres organizatora: Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni
81-244 Gdynia, ul. Zakręt do Oksywia 10

L.p. Przewidywany tryb udzielenia zamówienia Rodzaj transportu Linia komunikacyjna,
linie komunikacyjne
lub sieć komunikacyjna,
na których będą wykonywane przewozy
Przewidywana data
rozpoczęcia postępowania
o udzielenie zamówienia
lub bezpośredniego zawarcia umowy
Przewidywany czas
trwania umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego
Dodatkowe informacje
1 przetarg nieograniczony
na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
publiczny transport drogowy - autobusowy 191, 193 01.08.2019 48 miesięcy uzupełnienie informacji zamieszczonej w ogłoszeniu nr 4/2018, w poz. nr 1
2 przetarg nieograniczony
na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
publiczny transport drogowy - autobusowy 85, 288 01.08.2019 48 miesięcy uzupełnienie informacji zamieszczonej w ogłoszeniu nr 4/2018, w poz. nr 2
 
Podstawa prawna: art. 23 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1440)

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Hubert Kołodziejski
Wprowadził informację: Janusz Wensierski
Ostatnio zmodyfikował: Janusz Wensierski
Data wytworzenia informacji: 23.07.2018
Data udostępnienia informacji: 23.07.2018
Ostatnia aktualizacja: 23.07.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
23.07.2018 18:38 Aktualizacja treści Janusz Wensierski
23.07.2018 18:38 Aktualizacja treści Janusz Wensierski
23.07.2018 18:37 Aktualizacja treści Janusz Wensierski
23.07.2018 18:37 Aktualizacja treści Janusz Wensierski
23.07.2018 18:35 Aktualizacja treści Janusz Wensierski
23.07.2018 18:34 Aktualizacja treści Janusz Wensierski
23.07.2018 18:34 Aktualizacja treści Janusz Wensierski
23.07.2018 18:33 Aktualizacja treści Janusz Wensierski
23.07.2018 18:33 Aktualizacja treści Janusz Wensierski
23.07.2018 18:31 Aktualizacja treści Janusz Wensierski
23.07.2018 18:31 Aktualizacja treści Janusz Wensierski
23.07.2018 18:30 Aktualizacja treści Janusz Wensierski
23.07.2018 18:30 Aktualizacja treści Janusz Wensierski
23.07.2018 18:29 Aktualizacja treści Janusz Wensierski
23.07.2018 18:29 Aktualizacja treści Janusz Wensierski
23.07.2018 18:28 Aktualizacja treści Janusz Wensierski