Ogłoszenie Nr 3/2018 o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub bezpośredniego zawarcia umowy

OGŁOSZENIE NR 3/2018 
o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia
w trybie, o którym mowa w art. 19 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym
lub bezpośredniego zawarcia umowy, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym

Nazwa i adres organizatora: Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni
81-244 Gdynia, ul. Zakręt do Oksywia 10

L.p. Przewidywany tryb udzielenia zamówienia Rodzaj transportu Linia komunikacyjna,
linie komunikacyjne
lub sieć komunikacyjna,
na których będą wykonywane przewozy
Przewidywana data
rozpoczęcia postępowania
o udzielenie zamówienia
lub bezpośredniego zawarcia umowy
Dodatkowe informacje
1 przetarg nieograniczony
na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
publiczny transport drogowy - autobusowy 252 07.11.2018
2 przetarg nieograniczony
na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
publiczny transport drogowy - autobusowy 85 07.05.2019
3 przetarg nieograniczony
na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
publiczny transport drogowy - autobusowy 165 07.05.2019
4 przetarg nieograniczony
na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
publiczny transport drogowy - autobusowy 102, 145, 153, 203, 204, 252 07.05.2019
5 przetarg nieograniczony
na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
publiczny transport drogowy - autobusowy cała sieć komunikacyjna organizowana
przez Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni, obejmująca teren Miasta Gdyni oraz miast i gmin, z którymi Miasto Gdynia podpisało stosowne porozumienia
07.05.2019 - obsługa dodatkowych zadań na stałych liniach autobusowych i trolejbusowych lub obsługa dodatkowych linii autobusowych, uruchamianych m.in. w związku z: remontami i zamknięciami dróg, dodatkowym ruchem pasażerskim związanym ze świętami (w tym w okresie Wszystkich Świętych), imprezami masowymi, wystąpieniem zakłóceń w przewozach kolejowych,
- realizacja wybranych kursów na liniach autobusowych i trolejbusowych w zastępstwie przewoźnika, który czasowo nie jest w stanie świadczyć usług, tj. usługi w ramach tzw. rezerwy.
 
Podstawa prawna: art. 23 ust. 1 pkt. 1 oraz art. 23 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1440)

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Hubert Kołodziejski
Wprowadził informację: Janusz Wensierski
Ostatnio zmodyfikował: Janusz Wensierski
Data wytworzenia informacji: 02.05.2018
Data udostępnienia informacji: 02.05.2018
Ostatnia aktualizacja: 02.05.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
02.05.2018 15:05 Aktualizacja treści Janusz Wensierski
02.05.2018 15:04 Aktualizacja treści Janusz Wensierski
02.05.2018 15:00 Aktualizacja treści Janusz Wensierski