Ogłoszenie Nr 2/2023 o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub bezpośredniego zawarcia umowy

OGŁOSZENIE NR 2/2023
o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia
w trybie, o którym mowa w art. 19 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym
lub bezpośredniego zawarcia umowy,
o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym

Nazwa i adres organizatora: Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni
81-244 Gdynia, ul. Zakręt do Oksywia 10

L.p. Przewidywany tryb udzielenia zamówienia Rodzaj transportu

Linia komunikacyjna, linie komunikacyjne lub sieć komunikacyjna, na których będą wykonywane przewozy

Przewidywana data
rozpoczęcia postępowania
o udzielenie zamówienia
lub bezpośredniego zawarcia umowy
Przewidywany czas
trwania umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego
Dodatkowe informacje
1 przetarg nieograniczony
na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych
publiczny transport drogowy - autobusowy 135 22.04.2024 26 miesięcy

Podstawa prawna: art. 23 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1343)

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Hubert Kołodziejski
Wprowadził informację: Adam Bugalski
Data wytworzenia informacji: 19.04.2023
Data udostępnienia informacji: 19.04.2023