Ogłoszenie Nr 1/2022 o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub bezpośredniego zawarcia umowy

OGŁOSZENIE NR 1/2022
o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia
w trybie, o którym mowa w art. 19 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym
lub bezpośredniego zawarcia umowy,
o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym

Nazwa i adres organizatora: Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni
81-244 Gdynia, ul. Zakręt do Oksywia 10

L.p. Przewidywany tryb udzielenia zamówienia Rodzaj transportu

Linia komunikacyjna, linie komunikacyjne lub sieć komunikacyjna, na których będą wykonywane przewozy

Przewidywana data
rozpoczęcia postępowania
o udzielenie zamówienia
lub bezpośredniego zawarcia umowy
Przewidywany czas
trwania umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego
Dodatkowe informacje
1 przetarg nieograniczony
na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych
publiczny transport drogowy - autobusowy 86, N86 02.01.2023 43 miesiące zmiana informacji zamieszczonej w ogłoszeniu nr 2/2021, w poz. nr 1
2 przetarg nieograniczony
na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych
publiczny transport drogowy - autobusowy 165 10.04.2023 39 miesięcy

Podstawa prawna: art. 23 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2016)

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Hubert Kołodziejski
Wprowadził informację: Adam Bugalski
Ostatnio zmodyfikował: Adam Bugalski
Data wytworzenia informacji: 06.04.2022
Data udostępnienia informacji: 06.04.2022
Ostatnia aktualizacja: 07.04.2022
Data aktualizacji Czynność Osoba
07.04.2022 09:43 Korekta Adam Bugalski
06.04.2022 15:16 Dodanie informacji Adam Bugalski