Ogłoszenie Nr 1/2018 o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub bezpośredniego zawarcia umowy

OGŁOSZENIE NR 1/2018 
o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia
w trybie, o którym mowa w art. 19 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym
lub bezpośredniego zawarcia umowy, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym

Nazwa i adres organizatora: Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni
81-244 Gdynia, ul. Zakręt do Oksywia 10

L.p. Przewidywany tryb udzielenia zamówienia Rodzaj transportu Linia komunikacyjna,
linie komunikacyjne
lub sieć komunikacyjna,
na których będą wykonywane przewozy
Przewidywana data
rozpoczęcia postępowania
o udzielenie zamówienia
lub bezpośredniego zawarcia umowy
1 przetarg nieograniczony
na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
publiczny transport drogowy - autobusowy 144, 185, 287 20.02.2019
2 przetarg nieograniczony
na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
publiczny transport drogowy - autobusowy M 20.02.2019
3 zamówienie z wolnej ręki na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych publiczny transport drogowy - autobusowy 146 20.08.2018
 
Podstawa prawna: art. 23 ust. 1 pkt. 1 oraz art. 23 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1440)

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Hubert Kołodziejski
Wprowadził informację: Janusz Wensierski
Data wytworzenia informacji: 13.02.2018
Data udostępnienia informacji: 13.02.2018