Zarząd Dróg i Zieleni zmienia godziny pracy

Zarząd Dróg i Zieleni, al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia (sekretariat@zdiz.gdynia.pl)
informuje, że od 2 stycznia 2008r. pracuje w godzinach 7.30-15.30, sekretariat 7.30-16.00
  
Wykaz telefonów ZDiZ: 
sekretariat668 20 00, 668 20 01
 fax 662 28 41
Główny Księgowy668 20 05
księgowość668 20 09, 668 20 10
zamówienia publiczne668 20 88, 668 20 87
kadry i płace668 20 11
informatycy668 20 13
administracyjny668 20 14
utrzymanie dróg, remonty668 20 21, 668 20 22
utrzymanie kan.deszczowej668 20 27, 668 20 28
oświetlenie668 20 33
zajęcia pasa drogowego668 20 40, 668 20 41
oznakowanie dróg, sygnalizacja668 20 45; 668 20 46
uzgodnienia dokumentacji668 20 55, 668 20 59
oczyszczanie miasta668 20 71
utrzymanie zieleni668 20 81
utrzymanie drzewostanu668 20 80

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: Jacek
Data udostępnienia informacji: 18.12.2007