Zapowiedź konsultacji społecznych w sprawie zmian statutów dzielnic

Prezydent Miasta Gdyni informuje, że Rada Miasta Gdyni zamierza przeprowadzić konsultacje społeczne dotyczące zmiany statutów wszystkich dzielnic Miasta Gdyni, w zakresie


zmiany kworum przy zwoływaniu sesji rady, wyborze i odwoływaniu przewodniczącego i wiceprzewodniczących zarządu.


Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie elektronicznej poprzez stronę miasta www.gdynia.pl .
W związku z tym, w dniach 13 - 19.10.2010 r., udostępnia się na tej stronie ankietę, której wypełnienie będzie polegać na zaznaczeniu odpowiedzi „TAK" lub „NIE", w odniesieniu do zadanego pytania.

Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są osoby zamieszkałe na terenie miasta Gdyni.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Dorota Nelke
Data wytworzenia informacji: 29.09.2010
Data udostępnienia informacji: 11.10.2010