Zakaz spożywania alkoholu w niektórych miejscach Gdyni!

W związku z rozpoczęciem sezonu letniego 2008 oraz wakacji, przypominamy, że zgodnie z uchwałą Rady Miasta Gdyni z 28 maja 2008 r. ustalono zasady usytuowania na terenie miasta miejsc sprzedaży napojów alkoholowych oraz miejsc przeznaczonych do ich spożycia.

Według § 2 uchwały:


„Na terenie Miasta Gdynia wprowadza się w następujących miejscach zakaz sprzedaży,

podawania i spożywania napojów alkoholowych:

1. na terenie obiektów sportowych, w czasie masowych imprez sportowych,

2. na terenach rekreacyjnych przeznaczonych dla dzieci i młodzieży ( place zabaw ),

3. w pomieszczeniach wspólnych budynków ( np. na klatkach schodowych, w piwnicach )

oraz na posesjach wokół budynków,

4. na parkingach,

5. na kąpieliskach i plażach poza wyznaczonymi miejscami, przeznaczonymi do ich

spożycia na miejscu, w punktach sprzedaży tych napojów.

6. na terenie targowiska,

7. w barach mlecznych,

8. na cmentarzach."


Uchwała uwzględnia zmieniające się przepisy, zmianę lokalizacji jednostek gminnych oraz formy spędzania wolnego czasu przez mieszkańców Gdyni, zwłaszcza młodzież.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dorota Nelke
Wprowadził informację: Dorota Nelke
Data udostępnienia informacji: 24.06.2008