Wniosek dotyczący dofinansowania budowy pomnika Józefa Piłsudskiego

Prezydent Gdyni Wojciech Szczurek informuje, że w dniu 22 sierpnia 2013 roku wpłynął do Urzędu Miasta Gdyni złożony przez Związek Piłsudczyków RP Towarzystwo Pamięci Józefa Piłsudskiego Okręg Pomorski w Gdyni wniosek, który będzie rozpatrywany w trybie Uchwały nr XXIX/618/13 Rady Miasta Gdynia z dnia 27 marca 2013 roku.

Zadanie opisane we wniosku obejmuje wykonanie projektu pomnika, wykonanie odlewu rzeźby w brązie, wykonanie cokołu i montaż pomnika. Koszt realizacji całości zadania wynosi 366.500 zł, przy czym wkład własny wnioskodawcy wynosi 236.500 zł.

Przewidywany termin realizacji: do 10 listopada 2013 roku.

Wniosek dotyczy dofinansowania przez gminę Gdynia budowy pomnika Józefa Piłsudskiego w Gdyni w wysokości 130.000 zł. Kwota dofinansowania miałaby być przeznaczona na pokrycie kosztu wykonania odlewu.

Organizacja od dłuższego czasu na podstawie otrzymanej stosownej zgody prowadzi zbiórkę publiczną na wspomniany cel, a jej członkowie prowadzą kwestę biorąc aktywny udział w wydarzeniach organizowanych przez gdyński samorząd. Rezultatem podjętych działań będzie poszerzenie wiedzy z zakresu historii Polski oraz działalności marszałka Piłsudskiego.

Niniejsze ogłoszenie będzie eksponowane w siedzibie Gdyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych, na stronie internetowej gminy miasta Gdyni oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. Uwagi do przedstawionego wniosku można zgłaszać w ciągu 7 dni od daty jego ogłoszenia, czyli od 28 sierpnia 2013 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Anna Białek
Wprowadził informację: Joanna Michalska
Ostatnio zmodyfikował: Joanna Michalska
Data wytworzenia informacji: 28.08.2013
Data udostępnienia informacji: 28.08.2013
Ostatnia aktualizacja: 28.08.2013
Data aktualizacji Czynność Osoba
28.08.2013 15:58 Aktualizacja treści Joanna Michalska
28.08.2013 15:56 Aktualizacja treści Joanna Michalska
28.08.2013 15:43 Dodanie informacji Joanna Michalska