Sprawdź datę wydania prawa jazdy!

W związku z licznymi wątpliwościami dotyczącymi określenia właściwego terminu obowiązkowej wymiany prawa jazdy przypominamy, że o terminie wymiany tego dokumentu decyduje data wydania ostatniego prawa jazdy uwidoczniona w punkcie 6 druku, nie zaś data figurująca przy numerze prawa jazdy, punkt 7.

A oto harmonogram wymiany prawa jazdy:
- prawa jazdy wydane do 31.12.1983 - wymiana do 31.12.2002 r.
- prawa jazdy wydane od 1.01.1984 r. do 30.04.1993 r.- wymiana do
31.12.2004 r.
- prawa jazdy wydane od 1.05.1993 r. do 30.06.1999 r. i po 1.07.1999 r. -
wymiana do 30.06.2006 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 25.11.2002