Przypominamy o wymianie dowodów osobistych

Urząd Miasta Gdyni przypomina, iż wszystkie dowody osobiste „książeczkowe" są ważne tylko do 31.12.2007 r.

W 2006 r. 28 743 gdynian wymieniło stare książeczkowe dowody osobiste na nowe. Ale jeszcze 76 200 gdynian tego nie uczyniło! Muszą  to uczynić, tak jak wszyscy Polacy, do 31 grudnia 2007 r. Po tej dacie będą one nieważne, co może stać się powodem wielu problemów: kłopotów z odbiorem emerytury,
podjęciem oszczędności w banku, zawarciem umów,  czy wyjazdem za granicę.

Aby spokojnie, równomiernie (bez kolejek!!!!) rozłożyć pracę, Urząd w Gdyni powinien każdego dnia (od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 18.00) przyjmować po 350 wniosków. Tymczasem interesantów jest dziesięć razy mniej!!! Miesięcznie bowiem - od początku 2007 roku - zgłasza się do wymiany starych dowodów ok. 700 osób, czyli średnio 35 dziennie.  Zwłaszcza we wtorki, środy i czwartki - pod okienkami, gdzie składa się wnioski - jest teraz pusto...
Aby uniknąć ogromnych kolejek pod koniec roku prosimy mieszkańców Gdyni o jak najszybsze przyjście do Referatu Dowodów Osobistych i złożenie wniosku o nowy dowód osobisty.

Jednocześnie informujemy, iż do wniosku o wydanie dowodu osobistego, który jest dostępny w referacie (Sala Obsługi Mieszkańców stanowiska od 12 do 18 ) lub tutaj  należy dołączyć:

- 2 aktualne, jednakowe fotografie o wymiarach 3,50 x 4,50 cm (lewy półprofil z widocznym lewym uchem);
- odpis skrócony aktu urodzenia - w przypadku osób, które nie wstąpiły w związek małżeński a urodziły się poza Gdynią;
- odpis skrócony aktu małżeństwa wraz z adnotacją o aktualnie używanym nazwisku - jeżeli małżeństwo zostało zawarte poza Gdynią;
- dowód uiszczenia opłaty za dowód - 30 zł (płatne w kasach urzędu lub na konto urzędu Bank Nordea Polska S.A. Gdynia nr 8014401026 0000000000 33 4979 - z tytułem: imię i nazwisko (osoby ubiegającej się o dowód osobisty), Wydział Dochodów - „dowód osobisty".

Wniosek należy wypełnić czytelnie, drukowanymi literami i czarnym długopisem.

 

Z wypełnionym wnioskiem oraz z załącznikami należy zgłosić się osobiście do Sali Obsługi Mieszkańców (Referat Dowodów Osobistych) stanowiska od 12 do 18 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 18.00 (kontakt telefoniczny: (058) 668 87 14, 668 87 15, 668 87 16, 668 87 17, 668 87 18, 668 87 07).

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: Dorota Nelke
Data udostępnienia informacji: 20.03.2007