Powiatowy Zespół „Wspólnie przeciw patologiom"

14 listopada 2007 r. powołano w Gdyni Powiatowy Zespół „Wspólnie przeciw patologiom".
W pracach Zespołu będą czynnie uczestniczyć: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Komenda Miejska Policji, Sąd Rejonowy, Prokuratura Rejonowa, Komisja Bezpieczeństwa Rady Miasta Gdyni, Wydział Edukacji i Wydział Zdrowia Urzędu Miasta Gdyni, Straż Miejska, Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień.
Do zadań Zespołu należy m.in. : opracowywanie informacji o zagrożeniach społecznych i ich rozpowszechnianie, przygotowywanie propozycji działań zapobiegających zagrożeniom, promocja zintegrowanego działania przeciwko zjawiskom patologii społecznej, animowanie i nadzór prac zespołów interdyscyplinarnych działających w środowisku.
Koordynatorem prac Zespołu jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni.
Dokument porozumienia w sprawie powołania Zespołu podpisali: Wiceprezydent Gdyni Michał Guć , Marzanna Majstrowicz - Prokurator Rejonowy w Gdyni, Piotr Matuszewski - Prezes Sądu Rejonowego w Gdyni, Marek Chrabkowski - Komendant Miejski Policji w Gdyni.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dorota Nelke
Wprowadził informację: Dorota Nelke
Data udostępnienia informacji: 22.11.2007