Pojazdy wolnobieżne wchodzące w skład kolejki turystycznej

Z dniem 22 września 2009 r., zgodnie z art. 1 ust. 10 ustawy z dnia 22 maja 2009 r. o zmianie ustawy- Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2009 r., Nr 97, poz. 802) rejestracji podlegają pojazdy wolnobieżne wchodzące w skład kolejki turystycznej. /Informacje na temat dokumentów niezbędnych do rejestracji w/w pojazdów można odnaleźć w następujących kartach informacyjnych:

- Wydanie decyzji w sprawie rejestracji nowego pojazdu zakupionego na terytorium RP;

- Wydanie decyzji w sprawie rejestracji nowego pojazdu sprowadzonego z obszaru Unii Europejskiej;

- Wydanie decyzji w sprawie rejestracji nowego pojazdu sprowadzonego spoza Unii Europejskiej (państwa trzecie);

- Wydanie decyzji w sprawie rejestracji pojazdu z terenu miasta Gdyni;

- Wydanie decyzji w sprawie rejestracji pojazdu spoza terenu miasta Gdyni;

- Wydanie decyzji w sprawie rejestracji pojazdu sprowadzonego z obszaru Unii Europejskiej;

- Wydanie decyzji w sprawie rejestracji pojazdu sprowadzonego spoza Unii Europejskiej (państwa trzecie)/

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Jolanta Sumowska
Wprowadził informację: Iwona Ławik
Data udostępnienia informacji: 22.09.2009