Okresowe badania techniczne motorowerów - zmiany w prawie

Z dniem 22 września 2009 r., zgodnie z art. 1 ust. 10 ustawy z dnia 22 maja 2009 r. o zmianie ustawy- Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2009 r., Nr 97, poz. 802), okresowe badanie techniczne motoroweru przeprowadza się przed upływem 3 lat od dnia pierwszej rejestracji, a następnie przed upływem każdych kolejnych 2 lat od dnia przeprowadzenia badań. Art. 6 ust. 2 cyt. wyżej ustawy stanowi, iż właściciel motoroweru dla którego od dnia pierwszej rejestracji minęło więcej niż 3 lata obowiązany jest go przedstawić do badania technicznego w terminie roku od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Jolanta Sumowska
Wprowadził informację: Iwona Ławik
Data udostępnienia informacji: 22.09.2009