Ogłoszenie o sprzedaży samochodu osobowego marki Renault Kangoo

   
                                                                  OGŁOSZENIE
O SPRZEDAŻY W TRYBIE PRZETARGU  OFERTOWEGO SAMOCHODU RENAULT KANGOO NA PODSTAWIE ZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTA GDYNI NR 15115/10/V/S

 1. Sprzedający : Gmina Miasta Gdyni - Urząd Miasta Gdyni
 2. Adres: Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54  81 - 382 Gdynia 
 3. Osoba upoważniona do kontaktów : Andrzej Ciupalski tel. 058 668 8679
 4. Opis samochodu : przedmiotem sprzedaży jest samochód eksploatowany przez Straż Miejską                                                Renault Kangoo o nr rej GA 38855 rok prod.2002, poj 1,2 benzyna,  przebieg  208 612 km  
 5. Cena wywoławcza :   Renault Kangoo - 3200zł brutto,
 6. Ze stanem pojazdu można zapoznać się w obecności pracownika Urzędu Miasta do dnia 05.08.2010 r. w godz. 9.00 - 15.00  po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu .
 7. Oferty można składać do dnia 06.08.2010 r. do godz.10.00 w zaklejonej kopercie w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni, Kancelaria Ogólna na parterze budynku przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 w Gdyni.
  Oferta winna być złożona w kopercie oznaczonej następująco : Urząd Miasta Gdyni, Wydział Administracyjny 81 - 382 Gdynia Al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 z dopiskiem „Przetarg na sprzedaż samochodu Renault Kangoo ." Nie otwierać przed  godz. 10.30 w dniu 06.08.2010 r.
 8. Oferta powinna zwierać :

               - Imię i nazwisko oraz adres lub nazwę ( firmę ) i siedzibę oferenta ;
               - Oferowaną cenę;
               - Oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu.
 

       9. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.08.2010 r. o godz. 10.30 w siedzibie Wydziału

           Administracyjnego Urzędu Miasta Gdyni przy ulicy Partyzantów 42.
 1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu bez wyboru którejkolwiek z ofert.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Pianka
Wprowadził informację: Andrzej Ciupalski
Ostatnio zmodyfikował: Andrzej Ciupalski
Data wytworzenia informacji: 25.05.2010
Data udostępnienia informacji: 19.07.2010
Ostatnia aktualizacja: 19.07.2010
Data aktualizacji Czynność Osoba
19.07.2010 11:48 Dodanie informacji Andrzej Ciupalski