Ogłoszenie o przyjęciu Strategii Zrównoważonego Rozwoju obszaru funkcjonalnego Dolina Logistyczna 2020 z perspektywą 2050

Ogłoszenie o przyjęciu
Strategii Zrównoważonego Rozwoju obszaru funkcjonalnego Dolina Logistyczna 2020 z perspektywą 2050
,
opracowanej w ramach projektu pn. „NORDA - Północny Biegun Wzrostu", dofinansowanego z funduszy EOG pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych w ramach Programu Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego

Prezydent Miasta Gdyni, jako organ opracowujący projekty dokumentów strategicznych i operacyjnych w ramach projektu pn. „NORDA - Północny Biegun Wzrostu", informuje, że w dniu 29.06.2016r. przyjęta została Strategia Zrównoważonego Rozwoju obszaru funkcjonalnego Dolina Logistyczna 2020 z perspektywą 2050.
Wyżej wymieniony dokument, wraz z podsumowaniem przeprowadzonej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, dostępny jest do wglądu:
  • w Urzędzie Miasta Gdyni, Wydział Projektów Rozwojowych, pokój nr 123, ul. 10 Lutego 24, 81 - 364 Gdynia,
    w godzinach pracy Urzędu, tj. od godz. 8.00 do godz. 16.00;
  • w wersji elektronicznej do pobrania na stronie www.projekt.nordaforum.pl/dokumenty.html

NORDA

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krystyna Borkowska
Wprowadził informację: Anna Gabatel
Ostatnio zmodyfikował: Anna Gabatel
Data wytworzenia informacji: 05.07.2016
Data udostępnienia informacji: 05.07.2016
Ostatnia aktualizacja: 05.07.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
05.07.2016 12:18 edycja Anna Gabatel
05.07.2016 12:14 edycja Anna Gabatel
05.07.2016 11:44 edycja Anna Gabatel
05.07.2016 11:16 Dodanie informacji Anna Gabatel