Odstąpienie od przeprowadzenia sooś Programu Operacyjnego w zakresie promocji dla obszaru funkcjonalnego Nadmorski Obszar Usługowy NORDA 2020

W związku z art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 03.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.08.199.1227 ze zm.), Prezydent Miasta Gdyni informuje o odstąpieniu  od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Programu Operacyjnego w zakresie promocji dla obszaru funkcjonalnego Nadmorski Obszar Usługowy NORDA 2020, opracowanego w ramach realizacji przedsięwzięcia pn. „NORDA – Północny Biegun Wzrostu”, dofinansowanego z funduszy EOG pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych w ramach Programu Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego.

Obszar funkcjonalny o nazwie Nadmorski Obszar Usługowy NORDA stanowią:

 • Gmina Miasta Gdyni
 • Powiat Lęborski
 • Gmina Kosakowo
 • Gmina Miasta Puck
 • Gmina Puck
 • Gmina Miasta Władysławowa
 • Gmina Miasta Jastarnia
 • Gmina Miasta Hel
 • Gmina Krokowa
 • Gmina Choczewo
 • Gmina Miejska Łeba

Projekt Programu Operacyjnego w zakresie promocji dla obszaru funkcjonalnego Nadmorski Obszar Usługowy NORDA 2020 został uzgodniony z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Gdańsku oraz Pomorskim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w Gdańsku. W ocenie obu organów brak jest podstaw prawnych do stwierdzenia wymagalności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w trybie art. 46 oraz 47 ustawy ooś.  

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krystyna Borkowska
Wprowadził informację: Anna Gabatel
Ostatnio zmodyfikował: Anna Gabatel
Data wytworzenia informacji: 22.09.2015
Data udostępnienia informacji: 22.09.2015
Ostatnia aktualizacja: 22.09.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
22.09.2015 08:23 Dodanie informacji Anna Gabatel