Od czerwca 2007 rozpoczyna działalność Zarząd Dróg i Zieleni

PREZYDENT MIASTA GDYNI
informuje, że z dniem 1 czerwca 2007 roku:

1) ulegają likwidacji Wydział Dróg i Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Gdyni;
2) rozpoczyna funkcjonowanie ZARZĄD DRÓG I ZIELENI, który będzie wykonywał zadania dotychczas realizowane przez zlikwidowane komórki Urzędu.

Przedmiotem działalności ZARZĄDU DRÓG I ZIELENI jest bieżące utrzymanie infrastruktury miejskiej, w tym zarządzanie drogami, terenami zielonymi, kanalizacją deszczową, drzewostanem miejskim i lasami komunalnymi, oraz oczyszczanie miasta, a także oświetlenie ulic i placów.

SIEDZIBA ZARZĄDU DRÓG I ZIELENI będzie znajdowała się w budynku Parku Naukowo-Technologicznego przy Al. Zwycięstwa 96/98 81-451 Gdynia. Tu należy kierować korespondencję.

ZARZĄD DRÓG I ZIELENI będzie przyjmował interesantów od poniedziałku do piątku w godzinach 800-1600.

Najważniejsze telefony do ZARZĄDU DRÓG I ZIELENI:

1. sekretariat: (058) 66 82 000, (058) 66 82 001, fax (058) 662 28 41
2. utrzymanie i remonty dróg: (058) 66 82 021, (058) 66 82 022
3. utrzymanie kanalizacji deszczowej: (058) 66 82 027, (058) 66 82 028
4. oświetlenie ulic i placów: (058) 66 82 033
5. zajęcie pasa drogowego: (058) 66 82 040
6. oznakowanie dróg, sygnalizacja: (058) 66 82 045
7. uzgodnienia dokumentacji: (058) 66 82 055, (058) 66 82 059
8. oczyszczanie miasta: (058) 66 82 071
9. utrzymanie zieleni: (058) 66 82 080

W powyższych sprawach prosimy o kontaktowanie się bezpośrednio z Zarządem Dróg i Zieleni

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dorota Nelke
Wprowadził informację: Dorota Nelke
Data udostępnienia informacji: 22.05.2007