Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gdyni o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu dokumentu

URE.671.1.2015

Gdynia, dnia 04.04.2016 r.
 
 
 
Obwieszczenie
Prezydenta Miasta Gdyni
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe
dla obszaru miasta Gdyni na lata 2015 - 2035
 
Na podstawie art. 19 pkt. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz.U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.) oraz zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 1256/15/VII/U z dnia 10 marca 2015 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
 
założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru miasta Gdyni na lata 2015 - 2035,
 
w dniach od 04.04.2016 r. do 25.04.2016 r., w godz. 10.00 - 19.00.
 
Miejsce wyłożenia dokumentu:
 
Gdynia InfoBox,
ul. Świętojańska 30,
81-372 Gdynia.
 
Zgodnie z art. 19 ust. 7 ustawy, każdy, kto jest zainteresowany zaopatrzeniem w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze gminy może wnieść wnioski, zastrzeżenia i uwagi do projektu założeń. Uwagi należy składać do Prezydenta Miasta Gdyni na piśmie do dnia 25.04.2016 r., wraz z podaniem imienia i nazwiska (lub nazwy jednostki organizacyjnej), adresu składającego uwagę. Pisma należy kierować na adres:
 
Urząd Miasta Gdyni
Samodzielny Referat ds. Energetyki
ul. 10 lutego 24, 81-364 Gdynia
e-mail: ref.energetyki@gdynia.pl


Poniżej projekt dokumentu do pobrania w wersji elektronicznej:
Projekt Założeń
Załączniki
 

„Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru miasta Gdyni na lata 2015÷2035" pobierz

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Hanna Górecka-Banasik
Wprowadził informację: Paweł _Klawiter-Piwowarski
Ostatnio zmodyfikował: Hanna Górecka-Banasik
Data wytworzenia informacji: 30.03.2016
Data udostępnienia informacji: 04.04.2016
Ostatnia aktualizacja: 16.11.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
16.11.2016 10:17 Dodanie informacji Hanna Górecka-Banasik
16.11.2016 10:16 Dodanie informacji Hanna Górecka-Banasik
01.04.2016 09:10 Dodanie informacji Paweł Klawiter-Piwowarski