Konsultacje w sprawie aktualizacji Zewnętrznego Planu Operacyjno – Ratowniczego dla zakładu Morski Terminal Gazowy LPG "Petrolinvest"

Zgodnie z postanowieniami art. 265 ust. 1 ustawy z dnia 21 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008r. nr 25 poz. 150), Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku, zaktualizowała:

Zewnętrzny Plan Operacyjno - Ratowniczy, dla terenu narażonego na skutki awarii przemysłowej położonego poza zakładem o dużym ryzyku tj. Morski Terminal Gazowy LPG "Petrolinvest".

W dniach 23.11.2009 - 18.12.2009 roku w godzinach od 8.00 - 14.00 w siedzibie Komedy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku, ul. Sosnowa 2, udostępniona zostanie przedmiotowa dokumentacja, w celu zapoznania się z nią oraz złożenia uwag i wniosków.

Przedmiotowa dokumentacja udostępniona zostanie po złożeniu pisemnego wniosku o udostępnienie projektu, w sekretariacie KW PSP w Gdańsku.

Ewentualne uwagi i wnioski do projektu, należy składać w formie pisemnej w sekretariacie Komendy, do dnia 18 grudnia 2009r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: Dorota Nelke
Data udostępnienia informacji: 23.11.2009