Konsultacje społeczne projektu Strategii Zrównoważonego Rozwoju obszaru funkcjonalnego Dolina Logistyczna 2020 z perspektywą 2050 (...)

Konsultacje społeczne projektu Strategii Zrównoważonego Rozwoju obszaru funkcjonalnego Dolina Logistyczna 2020 z perspektywą 2050 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko projektu Strategii Zrównoważonego Rozwoju obszaru funkcjonalnego Dolina Logistyczna 2020 z perspektywą 2050, opracowanych w ramach projektu pn. „NORDA - Północny Biegun Wzrostu", dofinansowanego z funduszy EOG pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych w ramach Programu Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego

Prezydent Miasta Gdyni, jako organ opracowujący projekty dokumentów strategicznych i operacyjnych w ramach projektu pn. „NORDA - Północny Biegun Wzrostu", informuje, że w dniu 30.10.2015r. rozpoczynają się konsultacje społeczne projektu Strategii Zrównoważonego Rozwoju obszaru funkcjonalnego Dolina Logistyczna 2020 z perspektywą 2050 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko projektu Strategii Zrównoważonego Rozwoju obszaru funkcjonalnego Dolina Logistyczna 2020 z perspektywą 2050.

Wyżej wymienione dokumenty oraz formularz zgłaszania uwag dostępne są w okresie trwania konsultacji społecznych, tj. od 30.10.2015r. do 20.11.2015r., w Urzędzie Miasta Gdyni, Wydział Projektów Rozwojowych, ul. 10 Lutego 24, I piętro, pokój 123, w godzinach pracy Urzędu, tj. od godz. 800 do godz. 1600 oraz w wersji elektronicznej - do pobrania poniżej. Uwagi do dokumentów w ramach konsultacji społecznych można składać w terminie od 30.10.2015r. do 20.11.2015r.

Uwagi należy:
• składać pisemnie lub ustnie w Urzędzie Miasta Gdyni, Wydział Projektów Rozwojowych, ul. 10 Lutego 24, I piętro, pokój 123
• przesłać pocztą elektroniczną na adres: umeuro@gdynia.pl
Uwagi złożone po dniu 20.11.2015r. pozostaną bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag złożonych w ramach konsultacji społecznych projektu Strategii Zrównoważonego Rozwoju obszaru funkcjonalnego Dolina Logistyczna 2020 z perspektywą 2050 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko projektu Strategii Zrównoważonego Rozwoju obszaru funkcjonalnego Dolina Logistyczna 2020 z perspektywą 2050 jest Prezydent Miasta Gdyni, po uwzględnieniu stanowiska Komitetu Monitorującego Realizację Projektu.

Konsultacje społeczne mają zasięg gmin obszaru funkcjonalnego Doliny Logistycznej, tj.: Gminy Miasta Gdyni, Gminy Kosakowo, Gminy Miejskiej Rumia, Gminy Miasta Redy, Gminy Wejherowo i Gminy Miasta Wejherowo.

1.        Projekt Strategii Zrównoważonego Rozwoju obszaru funkcjonalnego Dolina Logistyczna 2020 z perspektywą 2050

2.        Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Strategii Zrównoważonego Rozwoju obszaru funkcjonalnego Dolina Logistyczna 2020 z perspektywą 2050

3.        Formularz zgłaszania uwag

4.  OF Dolina Logistyczna_załączniki tekstowe

5. OF Dolina Logistyczna_załącznik kartograficzny


NORDA


 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krystyna Borkowska
Wprowadził informację: Agnieszka Kazimierska
Ostatnio zmodyfikował: Agnieszka Kazimierska
Data wytworzenia informacji: 29.10.2015
Data udostępnienia informacji: 29.10.2015
Ostatnia aktualizacja: 30.10.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
30.10.2015 11:02 Korekta Agnieszka Kazimierska
30.10.2015 09:35 Korekta Agnieszka Kazimierska
30.10.2015 09:16 Korekta Agnieszka Kazimierska
30.10.2015 09:15 Korekta Agnieszka Kazimierska
30.10.2015 09:14 Korekta Agnieszka Kazimierska
29.10.2015 13:52 Korekta Agnieszka Kazimierska
29.10.2015 13:47 Korekta Agnieszka Kazimierska
29.10.2015 13:39 Dodanie informacji Agnieszka Kazimierska