Konsultacje społeczne projektu rozszerzonego dokumentu ZIPROM

Prezydent Miasta Gdyni informuje, że w wyniku przyjęcia Uchwały Nr XXIX/603/13 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Gdyni w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu rozszerzonego dokumentu pn. „Zintegrowany Plan Zrównoważonego Rozwoju Obszarów Miasta Gdyni w zakresie miejskich obiektów kulturalnych, obiektów usługowych i handlowych oraz działań rewitalizacyjnych (ZIPROM)", projekt dokumentu ZIPROM, będący przedmiotem konsultacji, oraz czas ich trwania uległy zmianie.
Projekt dokumentu ZIPROM, zmieniony Uchwałą Nr XXIX/603/13 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 marca 2013 roku, będący obecnie przedmiotem konsultacji, dostępny jest do 29.04.2013r., w wersji elektronicznej – do pobrania poniżej, oraz wyłożony do wglądu w Wydziale Integracji Europejskiej Urzędu Miasta Gdyni, ul. 10 Lutego 24, pokój 122, w godzinach pracy Urzędu, tj. od godz. 8.00 do 16.00.
Uwagi do dokumentu w ramach konsultacji społecznych można składać w terminie od 20.03.2013r. do 29.04.2013r. na formularzu dostępnym:
1)    w postaci elektronicznej – do pobrania poniżej, lub
2)    w postaci wydruku w Wydziale Integracji Europejskiej Urzędu Miasta Gdyni, ul. 10 Lutego 24, pokój 122, od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00.
Konsultacje społeczne mają zasięg ogólnomiejski. Uprawnione do wzięcia udziału w konsultacjach są osoby zamieszkałe na terenie Miasta Gdyni, które w dniu ich rozpoczęcia mają ukończone 18 lat.

Do pobrania:
1.    Dokument ZIPROM – będący obecnie przedmiotem konsultacji, przyjęty Uchwałą Nr XXIX/603/13 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 marca 2013 roku,

2.    Dokument ZIPROM – przyjęty Uchwałą Nr XXVIII/580/13 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 lutego 2013 roku,

3.    Formularz konsultacji

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krystyna Borkowska
Wprowadził informację: Agnieszka Kazimierska
Ostatnio zmodyfikował: Agnieszka Kazimierska
Data wytworzenia informacji: 20.03.2013
Data udostępnienia informacji: 20.03.2013
Ostatnia aktualizacja: 29.03.2013
Data aktualizacji Czynność Osoba
29.03.2013 12:35 Aktualizacja treści Agnieszka Kazimierska
29.03.2013 12:32 Aktualizacja treści Agnieszka Kazimierska
29.03.2013 12:28 Aktualizacja treści Agnieszka Kazimierska
29.03.2013 12:26 Aktualizacja treści Agnieszka Kazimierska
29.03.2013 12:16 Aktualizacja treści Agnieszka Kazimierska
29.03.2013 12:13 Aktualizacja treści Agnieszka Kazimierska
20.03.2013 08:23 Aktualizacja treści Agnieszka Kazimierska
19.03.2013 15:45 Korekta Agnieszka Kazimierska
19.03.2013 15:28 Dodanie informacji Agnieszka Kazimierska